b'nner

 

PROGRAMM

Ruum: Tallinna Ülikool, A-002 (Auditorium Maximum, Narva mnt 29, 10120 Tallinn)

 

Moderaator: Aleksander Pulver

11.00- 11.10 Avasõnad

11.10 -11.30 Mati Heidmets - Psühholoogia Tallinnas: miks sündis, kuidas küpses?

11.30 -12.10 Kenn Konstabel - Tervisepsühholoogia vaimsest tervisest.

12.10 -12.50  Eve Kikas -  Koolipsühholoogia ja psühholoogia koolis.

12.50 -13.30  Antek Kasemaa - Eestvedamisest ja selle uurimisest.

13.30 -14.10  Aaro Toomela - Miks psüühika ei ole (ainult) ajus?   

 

14.15-15.15   Paus

15.15 -16.30  Töötuba: Kristiina Uriko - Tervis ja pere. Hetkeolud ja tulevikuväljavaated psühholoogi  pilgu läbi.

Nii vaimse kui ka kehalise tervise probleemide levik näitab tõusutrende nii noorte kui ka täiskasvanute seas. Milline on pere roll noorte tervise tagamisel täna ja homme? Mida oodatakse psühholoogidelt ja mida psühholoogid ise arvavad

Töötoas arutlevad Kristiina Uriko, Anna Haasma, Rainer Mere ja Riho Männik. 

Arutelu juhatavad sisse ettekanded:

 • Väärtushinnangud ajavoolus - Riho Männik, PERH kiirabikeskus
 • Noorte vaimne tervis, eluviis ja käitumine perekonna kontekstis - Rainer Mere, Tervisekliinik
 • Pere roll positiivse kehakuvandi ja tervist toetavate söömisharjumuste kujundamisel - Anna Haasma, Tallinna Laste Vaimse Tervise Keskus

15.15 -16.30  Töötuba: Kristjan Kask - Laps õigussüsteemis

Töötoas käsitletakse lapse osalemist õigussüsteemis - kuidas lapsega rasketel teemadel rääkida ja mida peab arvesse võtma lapse küsitlemisel. Tutvustatakse uuemaid teemakohaseid teadusuuringuid.

15.15 -16.30  Töötuba: Kristiina Treial -  Ennetustöö koolipsühholoogias

Ennetustöö koolipsühholoogias.

 • Kus oleme ja kuhu edasi?
 • Kas ja kui palju jõuab koolipsühholoog tulekahjude kustutamise kõrval tegeleda ennetustööga?
 • Millised võimalused on koolipsühholoogil ennetustöö tegemiseks ja vaimse tervise edendamiseks koolikeskkonnas?
 • Vaatame otsa tõenduspõhistele võimalustele.
 • Jagame teadmisi-kogemusi ja otsime vastuseid.

15.15- 16.30  Töötuba: Avo-Rein Tereping - Kuidas me kuuleme seda, mida kuulame

Kuulmine näib olevat üks lihtne asi - alguses õhuvõnked, siis närviimpulsid ja kogu lugu. Kuid missugust infot kannab helilaine lisaks verbaalsele? Mida me tegelikult kuuleme kui kuulame? Pakume ka helinäited, sest oma kõrv on kuningas.

15.15 -16.30  Töötuba: Tiiu Meres - Mis jääb pärast kriisisekkumist kriipima?  

Arutame nende teemade üle, mis vahel kriisisekkumise järel psühholoogile pähe võivad tulla. Näiteks:

 • Mida mõtleb omaette kriisisekkumise lõpetanud psühholoog?
 • Mida on ekstreemsetesse olukordadesse sattunud inimesed lisaks esmasele sekkumisele veel vajanud?
 • Kuidas leida asjaosalistele vajalikud teised spetsialistid (jurist, sotsiaaltöötaja, arst, jt)  mõistliku ajaga?
 • Kui tihti jääb sekkumine poolikuks, sest polegi kliendile sobivat jätkuteenust?
 • Kui paljudel psühholoogidel on võimalus mõistliku aja jooksul supervisioonil oma kogetut analüüsida ja missugune supervisioon on tõhus?
   

15.15-16.30  Töötuba: Katrin Gross-Paju - Kergest kognitiivsest düsfunktsioonist dementsuseni

Katrin Gross-Paju ja Liina Vahter arutlevad koos osalejatega:

 • Kui palju peaks mälu pärast muretsema?
 • Mis on kerge kognitiivne düsfunktsioon?
 • Millal võib öelda, et minu omaksel on Alzheimeri tõbi?

Töötoa lõpposas käsitletakse juhtumeid.

15.15 -16.30  Töötuba: Piret Jamnes - Coachingumeetodite kasutamine  - struktureeritud lähenemine probleemilahendusele (TÖÖTUBA ON TÄIS!)

Töötoas teeme läbi 4-5 coachingumudelit ja arutame, millal ja missuguse eesmärgiga neid mudeleid on hea kasutada. Lähemalt uurime 2 meetodit – Wisdom Coachingut ja Light Touch Coachingut.

15.15-16.30   Töötuba: Katrin Kullasepp - Identiteedi konstrueerimine

Töötoas käsitletakse identiteedi konstrueerimist kui protsessi, millesse on haaratud erinevad sotsiokultuurilised tegurid. Arutelu teemaks on professionaalne identiteet fookusega psühholoogi identiteedi kujunemisel ülikooliõpingute ajal.

15.15 - 16.30 Töötuba: Snežana Stoljarova - Vaimne tugevus spordis: müüdid ja reaalsus.

Töötoas käsitleme sportlaste vaimse tugevuse teemat. Arutame kas sportlane saab ja peab olema 'raudsete närvidega', tutvume kaasaaegsete lähenemistega sportlaste psühholoogilises ettevalmistamises, katsetame mõnda psühholoogilist tehnikat ka enda peal.

 

Töötoas käsitleme sportlaste vaimse tugevuse teemat. Arutame kas sportlane saab ja peab olema 'raudsete närvidega', tutvume kaasaaegsete lähenemistega sportlaste psühholoogilises ettevalmistamises, katsetame mõnda psühholoogilist tehnikat ka enda peal.

 

 


16.45 -17.15   Konverentsi lõpetamine

17.30 - 20.00  Vastuvõtt TLÜ aulas  - õhtujuht Arno Baltin


Psühholoogia 26+6 juubelikonverentsile on vajalik eelregistreerimine hiljemalt 17.01.2020.
Lisainfo: konverents@tlu.ee


LTI%20logo.png          Psych_logo.jpg