Koostöö

EUCEN konverents Iirimaal

Euroopa Ülikoolide Elukestva Õppe Võrgustiku EUCEN 2024 54. konverents toimus globaalse elukestva õppe nädala raames ajavahemikul 27.05–31.05.2024 Iirimaal.

EUCEN aastakonverents

Selle aasta konverentsi läbivateks teemadeks olid paindlikud, kaasavad ning jätkusuutlikud õppimisvõimalused. Samuti keskenduti mikrokraadide ja mikrokvalifikatsiooni teemadele ning arutleti, kuidas luua osalus-ja õppimisvõrgustikke.

Järgmine sügisseminar toimub Barcelonas 16.– 17.novembril ja panustab rohepädevusse ja ÜRO säästva arengu eesmärkide täitmisele läbi elukestva õppe, teemal “Skills for a greener future: The Role of University Lifelong Learning”.

Euroopa Ülikoolide Elukestva Õppe Assotsiatsiooni (EUCEN) missiooniks on tugevdada ülikoolide rolli elukestvas õppes, mis omakorda toetab jätkusuutlikku arengut ja loob õppimisvõimalusi kõigile. EUCEN-isse kuulub 155 liiget, sealhulgas Euroopa ülikoolid ja riikide võrgustikud. Eestist on EUCEN-is esindatud kaks ülikooli. EUCEN-i juhtkomiteesse kuulub ka Tallinna Ülikooli jätkusuutliku hariduse külalisteadur ja KEKO klastri koostöö juht Katrin Männik.

Lisainfot leiab:
https://asemlllhub.org/global-lifelong-learning-week/eucen-conference/
https://asemlllhub.org/global-lifelong-learning-week/