Tallinna Ülikool ja Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda osalevad perioodil 2017 - 2019 partneritena Euroopa Ülikoolide Elukestva Õppe Assotsiatsiooni (EUCEN*) juhitud projektis „ApprEnt: Refining HE Apprenticeships with Enterprises in Europe“ (Kõrghariduse töökohapõhise õppe ja praktikavõimaluste arendamine koos ettevõtetega Euroopas). Tallinna Ülikooli poolt koordineerib projekti Avatud akadeemia.     

Projekti eesmärk on arendada töökohapõhist õppe- ja praktika pakkumise võimalusi ning luua tugevad koostöövõrgustikud kõrgkoolide ja ettevõtete ning teiste organisatsioonide vahel, kes on seotud praktika või töökohapõhise õppe pakkumisega Eestis ja mujal. 

Ülikooli - ärimaailma koostöö vaates lähtuvalt nähakse kõrghariduse praktikavõimalusi (HE Apprenticeship) programmidena, millel on kas kõik või vähemalt neli järgnevast kuuest tunnusest:

  1. Õppimine vaheldub töökohal õppimise ja haridus- või koolitusorganisatsioonis õppimisena
  2. Programmil on olemas tugev juhendamise element (tutoring/mentoring) - nii töökohal kui ka kõrgkoolis juhendadakse praktikat ja selle käigus mõlema esindajad vastutavad selle eest, et õppija saab vajalikud juhiseid ning olulise töökohal õppimise võimaluse väljaõppinud kogenud spetsialistiga ning et töötajal oleks võimalik omandada teadmisi ja oskusi, mis on talle erialaselt vajalikud.
  3. Programm on osa formaalsest õppest ja/või täienduskoolitusest (mitteformaalsest õppest)
  4. Programmi eduka lõpetamise korral saavad selle läbinud õppijad kvalifikatsiooni või osalise kvalifikatsiooni ja saavad ametliku tunnistuse
  5. Praktikavõimalused on lepingupõhised ja on sõlmitud tööandja ja õppija vahel, kuid mõnikord võivad tugineda ka lepingule, mis on sõlmitud kõrghariduse organisatsiooniga
  6. Praktikavõimalused põhinevad lepingulistel suhetel töötaja ja kõrgharidusinstitutsiooniga ja need suhted on tasustatud palgana, päevarahana või muul viisil, mis on tööga seotud.

Projekti käigus on kogutud kokku praktikad, mida kasutatakse erinevates Euroopa riikides töökohapõhise õppe läbiviimisel. Erinevatest programmidest väljajoonistuvate tugevate ja nõrkade külgede kaardistamisel saame teha järeldusi, millest saaks ka Eestis õppida.

Olulist rolli õppe läbiviimisel nähakse ka töökohapõhiste juhendajate (mentorite) koolitusel.
Sügisel 2018 hakati projekti raames välja töötama töökohapõhise õppe juhendaja koolitusmudelit, millega seoses toimus Tallinna Ülikoolis seminar "Kuidas toetada ja arendada praktikajuhendaja pädevust töökohapõhises õppes?"
Seminar oli mõeldud praktikajuhendajatele, praktikasüsteemi arendajatele ettevõtetes, kutse- ja kõrgkoolides, praktikajuhendajate koolitajatele. Eesmärk oli jagada olemasolevat kogemust juhendajate koolitamisest, tutvustada Eesti oludesse sobivat praktikajuhendajatele mõeldud koolitusprogrammi mudelit ning teha ettepanekuid, kuidas mudel paremini rakenduks.

Kutsume Teid osalema 14. mail 2019, kell 17 (kell 16 Kesk-Euroopa aja järgi) veebipõhisel konsultatsioonil EUCENi juhtimisel, milles tutvustatakse rahvusvahelise Erasmus+ projekti ApprEnt raames välja töötatud poliitikasoovitusi kõrghariduse tasandil toimuva töökohapõhise õppe edendamiseks. Kõik huvirühmad, sh ettevõtted, töökohapõhise õppe juhendajad-mentorid, kõrghariduse arendajad ja sellega seotud huvigrupid, avaliku võimu esindajad on oodatud veebipõhisel konsultatsioonil osalema! Oma osalemise soovist palume teada anda e-posti aadressil: apprent@eucen.eu
Programmi leiate siit.

Peamisteks väljunditeks ApprEnt projekti lõppedes on töökohapõhise õppe soovituste pakett, mis on mõeldud ettevõtetele, hariduse arendajatele ja sellega seotud huvigruppidele, avaliku võimu esindajatele ning praktikajuhendajaile ehk mentoritele. Samuti töökohapõhise õppe puhul õppija-tööandja-ülikooli näidisleping, mis oleks abiks töökohapõhise õppe rakendamisel kõigis kaheksas projektis osalevas riigis. Sellesse panustavad TLÜ Avatud akadeemia, näidiskoolide esindajad ning Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. 
Töökohapõhise õppe arengu huvides tasuks mõelda regulatiivse poole peale, et ka kõrghariduse tasemel oleks seadusega kehtestatud töökohapõhise õppe rakendamise kord. Projekti tulemused ning rahvusvaheline praktika saavad loodetavasti siinkohal samuti abiks olla.

Kui Sinu ettevõte on huvitatud kõrghariduse tasemel toimuvast töökohapõhisest õppest või soovid kaasa rääkida mentorite koolituse teemal, siis kirjuta aadressil: lilian.ruckenberg@tlu.ee.

Rohkem infot projekti kohta leiate siit. 

Ilmunud artiklid:
Krista Loogma: "Õpipoisiõpe kõrgharidusse!" (Äripäev, 28.03.2019),
Sulev Oll, Liisi Hansen, Krista Loogma, Anne Roospõld, Marge Kõrvits "Ülikool Sinu ettevõttes" (arvamusartikkel Tallinna Ülikooli veebis)

image                    image

*Tallinna Ülikool on kuulunud alates 2004. aasta juunist Euroopa Ülikoolide Elukestva Õppe Assotsiatsiooni (The European Association for University Lifelong Learning, lühendina EUCEN). EUCEN on 1991. aastast tegutsev rahvusvaheline mittetulundusühing, mis tänaseks on saavutanud positsiooni kui suurim ja tähtsaim multidistsiplinaarne koostöövõrgustik oma valdkonnas Euroopas 190 liikmega 38 riigist. Rohkem infot EUCEN-ist leiab: www.eucen.eu