Tallinna Ülikooli kasutajakonto seob kasutaja isikuandmed tema kasutajatunnusega ülikooli arvutivõrgus ning sellega määratakse kindlaks tema õigused ülikooli infosüsteemide ja arvutivõrgu teenuste kasutamisel. 

Kasutajakonto on võimalik luua veebikeskkonnas passwd.tlu.ee, kuhu saab sisse logida ID-kaardi ning mobiil-ID-ga. Keskkonda saab sisse logida üldjuhul ülikooli liikmeskonna hulka arvamise päeval (vastuvõtmine TLÜ üliõpilaseks, töölepingu sõlmimine). Esmakursuslased saavad kasutajakontosid looma hakata sügissemestri eelnädalal.

Keskkonnas passwd.tlu.ee on võimalik ID-kaardi ja mobiil-ID abil muuta ka ununenud parool. Peale parooli uuendamist läheb veidi aega, enne kui konto on uue parooliga aktiivne. Lisainfot selle kohta leiab parooli uuendamise lehelt.

ID-kaardi PIN-koode on võimalik uuendada Politsei- ja Piirivalveameti teeninduspunktides (lisainfot leiab siit) või pangakontorites (tasuline, hind umbes 2€).

Kui ID-kaarti või mobiil-ID-d pole või konto loomisel tekib probleeme, siis palun pöörduge kasutajate administraatori poole Silva hoone 2. korruse ruumi S-203.

Kasutajate administraatori vastuvõtuajad

Kaili Muru

kaili.muru@tlu.ee
telefon 640 9193
ruum S-203 (Silva maja)
vastuvõtuajad E–R 10.00–12.00 ja 13.00-16.00

Kasutajate administraatori vastuvõtuajad TLÜ Haapsalu kolledžis

Mihkel Pulst

telefon 5820 9464 
ruum 202 (meedialabor)
vastuvõtuajad E–R 10.00-13.00 ja 14.00-16.30. 

Olulised veebiaadressid

Õppeinfosüsteem (ÕIS) ois.tlu.ee  konto aktiveerub selle loomise päeval kell 11.00; 14.00, 17.00 või 02:00. ÕISi pääseb ka ID-kaardi ja mobiil-ID-ga TLÜ kasutajakontot loomata.

Uute tudengite puhul seotakse kasutajakonto ÕIS-iga ühe päeva jooksul pärast selle loomist ning tudeng saab ligipääsu kõigile funktsioonidele tudengi rollis. Tudeng kaotab oma õigused ÕISis eksmatrikuleerimise hetkel.

NB! Avast! Free antiviruse kasutajatel võib esineda probleeme ÕIS-i laadimisel. Olukorra lahendamiseks keelata programmi seadetes (Püsikaitse → Veebikilp → Põhiseaded) HTTPS scanning/HTTPS kontroll.

Uute töötajate puhul on pärast kasutaja loomist vajalik võtta ühendust ÕISi administraatoritega aadressil ois@tlu.ee ning edastada neile järgmised andmed:

  • nimi
  • kasutajatunnus
  • struktuuriüksus
  • tööülesanded või vajaminevad rollid ja õigused
  • tähtajalise töö puhul ka töö tähtaeg

Google konto – konto aktiveerub selle loomise päeval kell 11.00; 14.00; 17.00 või 02.00.

TLÜ Akadeemilise Raamatukogu teadusandmebaaside kasutamiseks peate TLÜ kasutajaga sisse logima aadressil www.tlulib.ee → Inforessursid → "Sisene andmebaasidesse"

Parooli saab vahetada samal aadressil, kus kasutaja loodi – passwd.tlu.ee.

Kasutajakontode sulgemine

Vastavalt Tallinna Ülikooli arvutivõrgu kasutamise korrale on Tallinna Ülikooli kasutajakonto aktiivne ülikoolis õppimise ja/või töötamise ajal. Peale selle perioodi lõppu kasutajakonto arhiveeritakse ning ligipääsud kontoga seotud teenustele kaovad.

Kasutajakontosid arhiveeritakse kaks korda aastas: mais ja detsembris. Kasutajat teavitatakse konto arhiveerimisest meili teel kaks nädalat enne arhiveerimist.

Kui kasutaja on Google keskkonnas loonud faile (Google Drive ja Google Classroom), mis on jagatud ka teistele kasutamiseks, tuleb need eemaldada või seada omanikuks keegi teine dokumendi kasutajatest. Google Drive-s (sh Google Mail ja Google Calendar) asuvaid faile saab kasutaja varundada teenusega Google Takeout

Kasutajakontot hoitakse arhiivis kaks aastat, peale mida see kustutatakse. Hilisem taastamine ei ole võimalik.