Tallinna Ülikooli mäluüksused

Tallinna Ülikoolis tegutseb viis mäluüksust: Akadeemiline Raamatukogu, arheoloogia teduskogu, Eesti pedagoogika arhiivimuuseum, Juri Lotmani semiootikavaramu, TLÜ muuseum.

Ülikooli mäluüksused on omanäolised, neist igaühel on oma profiil. Arheoloogia teduskogu on eesti suurim arheoloogia teaduskollektsioon, hõlmates endas arheoloogilist esemekogu, inim- ja loomaluudekogu, numismaatikakogu ja vastavat dokumendiarhiivi. Eesti pedagoogika arhiivimuuseum moodustab sümbioosi arhiivist, muuseumist ja raamatukogust ning tegeleb eesti hariduse, kooli- ja pedagoogika ajaloo talletamisega. Lotmani semiootikavaramu on tuntud semiootiku ja mõtleja prof. Juri Lotmani (1922-1993) ning tema abikaasa, vene kirjanduse hõbeajastu väljapaistva uurija prof. Zara Mintsi (1927-1990) unikaalne arhiiv ja isiklik raamatukogu. Ülikooli muuseumi kogud kajastavad Tallinna Ülikooli ja tema eelkäijate ajalugu alates 20. sajandi algusest kuni tänapäevani.

TLÜ mäluüksuste tegevus on mitmekülgne ning ei piirdu üksnes kogude säilitamisega.