Koolitus

Kui lähedal on tulevik?

robotkäsi

See küsimus mõlgub meil mõtetes, kui keegi räägib täiskasvanute vajadusest tulevikutöö jaoks tulevikuoskusi õppida. Paraku küll, enamasti ei täpsusta keegi, mida tundmatu tulevikutöö koos teatud oskustega täpselt tähendab. Küll aga viidatakse sellele, et tulevikutöö asendub justkui tänase tavapärase tööga – või siis rahvakeeli öelduna, tulevikutöötajad söövad “vanad” tegijad välja ja ennast sisse. 

Tulevikuoskustest ja -töödest kõnelevad trendikogumikud kasutavad tavaliselt mõnd kauget aastaarvu, kasvõi näiteks 2035. Tulevik näib niimoodi olevat 14 aasta kaugusel ning just homme läheb kõik vanaviisi edasi. Aga ei lähe. Koroonakriisi ajal on käivitunud protsess, kus tuhanded tööealised täiskasvanud on järsku sunnitud jätma oma senise töö ning leidma asemele midagi muud. Võib öelda, et nende jaoks on tundmatu tulevik juba täna kätte jõudnud ning põletavalt on esile tõusnud küsimus, millised võimalused on neil tulevikutööks valmistuma hakkamisel olemas? Üks lahendus on haarata härjal sarvist ja osaleda mõnel koolitusel, mis aitab pilku heita tulevikutöö maailma.      

Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni Keskuses juba 30. märtsil algamas täismahus kaugõppes läbitav koolitus
“Koostöine robotkäsi – minu tulevikukolleeg”.
Kaheksa koolituspäeva jooksul saavad osalejad kutsehariduse lektorilt Meidi Sirkilt ülevaate, mida tähendab õppimine tänases ühiskonnas ja seda täiskasvanu õppija perspektiivist. Ettevõtluskoostöö ja innovatsiooni peaspetsialist Janika Leoste juhatab sisse tulevikurobotite maailma üldisemalt, jätkusuutlikkuse dotsent Mihkel Kangur seostab selle tuleviku visioneerimise oskusega ning Peeter Sekavin, Kristjan Metsis ja Anton Pertsev ettevõttest DEMEK OÜ teevad puust ja punaselt selgeks koostöise robotkäe UR3 hingeelu.

Koolitus on mõeldud erasektori ettevõtete töötajatele (näiteks arendus- ja planeerimisjuhid, personalijuhid, meeskondade juhid,  töötervishoiu ja tööohutuse spetsialistid, tööstusinsenerid) ja neile ettevõtluses hõivatutele, kes korraldavad ja viivad läbi koolitusi, aga ka IT-taustata ja erinevas vanuses huvilistele ettevõtlussektorist, kel pole tehisintellektiga varasemat kokkupuudet olnud. Sihtgruppi kuuluvad ka  MTÜ töötajad, FIE-d ning registreeritud ja registreerimata töötud. Põhjendatud soovi korral võivad kohtade olemasolul osaleda ka avaliku sektori töötajad.

Koolitus on tasuta ning registreerumiseks palume motivatsioonikirja raames lühidalt kirjeldada oma osalemisoovi põhjendust. Eelteadmisi programmeerimisest ja robootikast ei ole vaja. Küll aga tuleb kasuks olla aktiivne ja tulevikku visioneeriv õppija.

Uusi oskusi õppima kutsuv tulevik juba väga lähedal! Registreeru koolitusele selle lingi kaudu: https://www.tlu.ee/koolitused/koostoine-robotkasi-minu-tulevikukolleeg

Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond: "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisevõimaluste avardamine".

Vaata ka lühikest videoklippi koostöise robotkäe kohta:

Janika Leoste
Tallinna Ülikooli ettevõtluskoostöö ja innovatsiooni peaspetsialist
Õpperobootika nooremteadur