Koolitus

Uuenduste aasta täiendusõppe valdkonnas

Lugemine

Viimane aasta on olnud teistmoodi õppimise ja õpetamise aasta. Vaatamata keerulisele ajale ei ole inimeste enesearendamise ja õppimise soov kuskile kadunud, Tallinna Ülikooli täiendusõppes oli 2020.a. ligi 11 tuhat osalemist.

Võttes arvesse kehtestatud piiranguid, suutsime suure osa koolitusi viia veebipõhisele platvormile. Lisaks arendasime koos Tallinna Strateegiakeskusega välja uue tasuta seminaride formaadi ettevõtjatele - EXU Akadeemia. Kui veel paar aastat tagasi me koolitusi ja seminare palju ei salvestanud, siis eelmine aasta muutis sedagi – suur osa koolitusi sai salvestatud, et osalejatel oleks ka järelvaatamise võimalus neile sobival ajal.

Kõige rohkem õppijaid osales koolitustel, mis olid suunatud treeneritele ja sportlastele ning aineõpetajaile, sh täiskasvanute koolitajaile. Järgnesid audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine, keeleõpe ja isikuareng.

Läbi aastate on meie ühed populaarsemad koolitused olnud „Kõne ja hääle treening“, „Kirjalik kommunikatsioon: ladus eneseväljendus ja korrektne eesti keel“. Hariduse valdkonnas saame esile tõsta tulevikukooli kooliarendusmetoodikat ja selle rakendamist haridusasutuste juhtidele suunatud arenguprogrammides, samuti koolituskursust „Õppimist toetav klassikliima - õnneliku õpetaja valem“, „Õpetaja innovatsioonilabor - koosloomel põhinevad õpetamispraktikad nüüdisaegseks matemaatika õpetamiseks“, „Õpetamise toetamine kõrgkoolis: õppekava arendus ja sidusus“, „Praktiline haridustehnoloogia distantsilt“. Haridusteaduste instituut käivitas õpetajatele õpilaste sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arendamist toetava programmi "Meie maailm".

Robootika teemad on jätkuvalt populaarsed. Pakkusime erinevaid koolitusi õpetajatele, kes saaksid robootika- ja MATIK vahendeid lõimida õppetegevustesse. Põnev koolitus on ka „Koostöine robotkäsi - minu tulevikukolleeg?“, mõeldud IT taustata ja eri vanuses huvilistele ettevõtlussektorist, kel pole tehisintellektiga varasemat kokkupuudet olnud, kuid kes vajavad neid teadmisi oma organisatsiooni arendamiseks. Robotkäed on lähituleviku töötajad nii suuremates kui väiksemates ettevõtetes, eriti just tootmises, aga ka näiteks hariduses ja teaduses.

ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames korraldasime mitmeid põnevaid uusi koolitusi ettevõtete töötajatele ja FIEdele, kes tunnevad huvi uute tehnoloogiate, tootearendusprotsessi, sotsiaalmeedia turunduse, digilahenduste, kasutajakogemuse hindamise, visualiseerimisoskuste arendamise vastu.

Päris uutest teemadest rääkides, siis eelmisel aastal alustas rahvusvaheline „Teenusedisaini koolitusprogramm“, mis on ainulaadne ja innovaatiline koolitus, mida täna õpetatakse vähem kui 15 ülikoolis üle maailma. Inglisekeelne kursus õpetab ettevõtte juhte tundma oma tooteid ja teenuseid kliendi ning vajaduspõhise teenuse disaini vaatest. Teenusedisaini koolitusprogramm on loodud Tallinna Ülikooli, Stockholm School of Economics in Riga, UMIO - Maastricht University ja Brand Manuali koostöös.

Koostöös Sotsiaalministeeriumi ja MTÜ Kuldse Liigaga alustasime kaheaastast projekti, mis on suunatud vanemaealiste huvikaitsega tegelevate ja sellega seotud organisatsioonide (näiteks PARE, Eesti Pensionäride Liitude Ühendus, Perearstide Liit, tööandjate esindusorganisatsioonid jne) koolitamisele. See on disaini- ja arenduslabori formaadis arenguprogramm kõigile, kes puutuvad oma töös kokku vanemaealistega.

Juba augustis alustame avalduste vastuvõtmist avatud õppesse. Tallinna Ülikooli avatud õpe on õige valik neile, kes soovivad paindlikku õppimiskoormust, valida enesetäiendamiseks õppeaineid oma soovist lähtuvalt, omandada lisaeriala või läbida ümberõpe. Valida saab aineid nii bakalaureuse-,  magistri-  kui ka doktoritaseme õppekavadest ja läbida neid koos üliõpilastega. Enam õppijaid avatud õppes oli 2020.a. eripedagoogikas, informaatikas, kehakultuuris, psühholoogias, rahvusvahelistes suhetes, õigusteadustes, hiina keeles, kultuuriteoorias, majanduses ja terviseteadustes. 

Sügisel jätkuvad EXU Akadeemia seminarid, tasuta koolitused ettevõtete töötajatele ja FIEdele ning kindlasti tasub silm peal hoida kogu meie koolituskalendril, kust iga huviline peaks leidma endale sobiva kursuse.