Eelteade

Eesti teaduse teekaardi objekt NATARC, Eesti Loodusuurijate Selts ja Eesti Teaduste Akadeemia kutsuvad osalema konverentsil “Taksonoomia ja loodusharidus”.

Konverents toimub 26. märtsil 2020 Tallinna Ülikoolis.

Eesti teisel taksonoomiapäeval kõneldakse nii taksonoomiliste kui ka ökoloogiliste liigirühmade käsitlemisest keskkonnaseires ja -hariduses ning püüame leida lahendusi, kuidas väärtustada taksonoomiat nii loodushariduses kui ka kogu ühiskonna keskkonnateadlikkuse kasvatamisel. Taksonoomiapäeval osalema ja posterettekandega esinema oodatakse taksonoome ning bioteaduste esindajaid, seirespetsialiste, loodushariduse eest hea seisvaid õpetajaid, õpilasi ning kõiki huvilisi

Taksonoomiapäeva kava avaldatakse hiljemalt 28. veebruaril 2020.

Lisainfo: Lembi Lõugas, Tallinna Ülikool, lembilgs@tlu.ee

 

TA_logoLUSlogo