image

VII eesti teaduskeele konverents „Eestikeelne ja üleilmne teadus“ 
21.novembril 2019 Eesti Teaduste Akadeemias Tallinnas Kohtu 6.

Eesti keele arengukava (2011–2017) eesmärke on tagada eestikeelne kõrgharidus ja kõrgkoolilõpetajate eesti keele oskuse kõrge tase, avaldada tähtsamad teadustulemused ka eesti keeles, säilitades ja arendades eesti teaduskeelt, vältides mis tahes teadusala täielikku võõrkeelestumist. Selle arengukava järgi on otsustatud tegutseda aastani 2020.

Ootame osalema kõrgkoolide ja teadusasutuste iga eriala teadlasi, õppejõude, doktorante ning teadustekstide eestindajaid ja toimetajaid.

Kutsutud kõnelejad:

 • akadeemik, TÜ professor Peeter Saari heidab reaalteadlase pilgu eesti teaduskeele olukorrale;
 • õiguskantsler, professor Ülle Madise näitab, et ilus eesti keel võib olla ka õigusteaduse, õigusaktide ja halduskeel.

Käsitletavana on oodatud (välistamata muud eesti teaduskeelt puudutavat)

 • teadus- ja üldkeele vastastikmõju
 • teadusartiklite ja monograafiate keelepruuk,sh kirjutaja või toimetaja seisukohast
 • kõrgkooliõpikute jm õppevahendite keel, selle voorused ja puudused
 • kõikide erialade lõputööde ja doktoriväitekirjade või nende kokkuvõtete eesti keele eritelu, sh juhendaja seisukohast
 • kuidas luua ladusat ja täpset eestikeelset teadus- ja õppeteksti ja kuidas seda looma õpetada, sh eesti teaduskeele õppe olukord
 • teadusteksti tõlkimine eesti keelde ja eesti keelest võõrkeelde

Võimalikke käsitlustasandeid: tekst – lause – üld- ja oskussõnavara.

Ettekande pikkus kuni 20 minutit (+ küsimused ja arutelu). Oodatud on ka vaatmikud suuruses A0 või A1. Ettekande või vaatmiku esialgset pealkirja palume 1. oktoobriks ning lühitutvustust 21. oktoobriks 2019 mahus kuni 2500 tärki (v.a allikaviited) aadressil teaduskeel2019@tlu.ee docx, doc või odt vormingus. Pakutu vastuvõtmisest teatame 1. novembriks.

Konverents jätkub 22.novembril 2019 Tallinna Ülikoolis töötubadega. Täpne kava avaldatakse novembri algul.

Osalemine on tasuta. Palume registreeruda hiljemalt 15. novembril 2019.

Registreeru siin!

Konverentsi sisutoimkond
doktorant Andra Kütt
dr Peep Nemvalts, esimees
akadeemik prof Karl Pajusalu

Lisateave
Peep Nemvalts, dr. phil.
TLÜ teaduskeelekeskuse juhataja
Peep.Nemvalts@tlu.ee

Korraldajad
Tallinna Ülikool, Eesti Teaduste Akadeemia, Emakeele Selts

image

image

image

Täname Haridus- ja Teadusministeeriumi: „Eesti terminitöö toetamine“.

image

 

TLÜ teaduskeelekeskuse senised konverentsid

 • I eesti teaduskeele konverents 2009
 • Rahvusvaheline konverents „Rahvuskeeled teaduses ja kõrghariduses“ 2011
 • II eesti teaduskeele konverents 2012
 • III eesti teaduskeele konverents 2014
 •  IV eesti teaduskeele konverents 2016
 • V eesti teaduskeele konverents 2017
 • VI eesti teaduskeele konverents 2018

Täpsemalt vt teaduskeelekeskuse võrgukodust. 

image