image

VII eesti teaduskeele konverents „Eestikeelne ja üleilmne teadus“ 
21.novembril 2019 Eesti Teaduste Akadeemias Tallinnas Kohtu 6.

Eesti keele arengukava (2011–2017) eesmärke on tagada eestikeelne kõrgharidus ja kõrgkoolilõpetajate eesti keele oskuse kõrge tase, avaldada tähtsamad teadustulemused ka eesti keeles, säilitades ja arendades eesti teaduskeelt, vältides mis tahes teadusala täielikku võõrkeelestumist. Selle arengukava järgi on otsustatud tegutseda aastani 2020.

Kutsutud kõnelejad: 
•    akadeemik, TÜ professor Peeter Saari heidab reaalteadlase pilgu eesti teaduskeele olukorrale;
•    õiguskantsler, professor Ülle Madise näitab, et ilus eesti keel võib olla ka õigusteaduse, õigusaktide ja halduskeel.

Ettekandeis käsitlevad mitme valdkonna asjatundjad eesti teaduskeelt mitmest vaatevinklist: 
•    Karl Pajusalu (ETA ja TÜ), Kuidas teadus sai eesti keeles teaduseks 
•    Toivo Maimets ja Sulev Kuuse (TÜ), Emakeelse ülikooliõpiku “Rakubioloogia” koostamisest 
•    Jaan Alver ja Lehte Alver (TTÜ), Nüüdsest raamatupidamisteaduse oskuskeelest 
•    Tiiu Kuurme (TLÜ), Tõmbekeeltest ja tõmbetuultest uues haridusest kõnelevas sõnavaras 
•    Peep Nemvalts (TLÜ), Rahvuse mõistestikust terminipeeglis
•    Heiki Pisuke (Euroopa Komisjon), Eesti oskuskeele loomisest Euroopa Liidu institutsioonides. 

Jätk 22. novembril 2019 kl 13 Tallinna Ülikoolis:

•    Mariina Viia (Ususõnastiku kolleegium) juhib töötuba usuteaduse sõnavara korrastamisest
•    Kai Võlli (Innove) ja Helin Puksand (TÜ) korraldavad töötoa koolielust selges keeles
•    Silvi Seesmaa (TÜ Narva kolledž) tutvustab keeletuge vene emakeelega üliõpilastele arendamaks akadeemilist väljendusoskust. 

Täpse ajakava leiate siit.

Lühitutvustused leiate siit.

Otseülekande leiate siit.

Ootame osalema iga eriala teadlasi, õppejõude, doktorante ning teadustekstide eestindajaid ja toimetajaid. Osaleda saab tasuta. Palume registreeruda hiljemalt 15. novembril 2019 registreerimisvormi kaudu.

 

 

 

Registreeru siin!

Konverentsi sisutoimkond
doktorant Andra Kütt
dr Peep Nemvalts, esimees
akadeemik prof Karl Pajusalu

Lisateave
Peep Nemvalts, dr. phil.
TLÜ teaduskeelekeskuse juhataja
Peep.Nemvalts@tlu.ee

Korraldajad
Tallinna Ülikool, Eesti Teaduste Akadeemia, Emakeele Selts

image

image

image

Täname Haridus- ja Teadusministeeriumi: „Eesti terminitöö toetamine“.

image

 

TLÜ teaduskeelekeskuse senised konverentsid

  • I eesti teaduskeele konverents 2009
  • Rahvusvaheline konverents „Rahvuskeeled teaduses ja kõrghariduses“ 2011
  • II eesti teaduskeele konverents 2012
  • III eesti teaduskeele konverents 2014
  •  IV eesti teaduskeele konverents 2016
  • V eesti teaduskeele konverents 2017
  • VI eesti teaduskeele konverents 2018

Täpsemalt vt teaduskeelekeskuse võrgukodust. 

image