Kuna kohtade arv Teaduste Akadeemia saalis on piiratud, siis palume konverentsil osalemast loobumisest teavitada korraldustoimkonda aadressil konverents@tlu.ee. Sellega anname võimaluse ootejärjekorras olevatele huvilistele.