Illustreeriv foto koolitusest

Siinsed koolitused on tasuta kõigile, kuid eelistatud sihtgrupp on mõne ettevõtte töötajad ja/või uue valdkonna tööturule sisenejad. Koolituse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" juhul, kui osaletakse 80% tundidest.

Toimunud tasuta koolitused:

Interaktiivne lugude jutustamine ja ettevõtte nägu

MEEDIA JA TURUNDUS 31. jaanuar – 21. veebruar, teisipäeviti kell 9.00–17.30.

Montaaž vabavaraga DaVinci Resolve

FILMIKUNST JA MEEDIA 26. oktoober – 14. detsember, kolmapäeviti kell 10–14

Ristmeedia turundus ja transmeedia loojutustus sotsiaalmeedia kanalites

MEEDIA JA TURUNDUS 6. jaanuar 2023 – 10. veebruar 2023, märgitud kuupäevadel

Kursusel osalejad valitakse motivatsioonikirjade alusel ja teavitatakse osalema pääsust personaalselt. 
Palume kõigepealt täita motivatsioonikiri kursuse lingil. 

Euroopa Liit Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid, Eesti tuleviku heaks

PostiaadressNarva mnt 27, 10120 Tallinn