BFMi mobiilsusfondi eesmärk on toetada meedia, kunstide ja kommunikatsiooni valdkondades uurimis- ja arendustöö alast tegevust võimaldades akadeemilisel personalil osaleda rahvusvahelistel teaduskonverentsidel ja valdkondlikel arendusüritustel. 

  Fondi vahendid on mõeldud eelkõige järgmist laadi lähetusteks:

  • konverentsidel osalemine (ettekandega),
  • osalemine teadus-, kultuuri ja arendusüritustel eesmärgiga arendada koostööd välispartneritega,
  • erandjuhtudel teadustöö tegemine raamatukogus, muuseumis või arhiivis,
  • erandjuhtudel välitöö tegemine.

  Fondist saavad toetusi taotleda BFMi akadeemilised töötajad ja ka doktorandid, kes ei viibi akadeemilisel puhkusel ning kellel ei ole fondi ees aruandevõlgnevusi.

  Taotlusi saab esitada 3 korda aastas: 10. jaanuariks, 10. maiks ja 10. septembriks

  Fondi haldab BFMi mobiilsusfondi nõukogu, mis määratakse direktori korraldusega üheks aastaks. 2019. aastal on nõukogu liikmeteks:

  • Andres Jõesaar
  • Indrek Ibrus
  • Veiko Vaatmann
  • Heili Einasto
  • Pia Tikka

  Taotlused palume saata teaduskoordinaatorile Kristel Karu-Kletterile.

  Fondi statuut