ampsud

 

Õpiampsudel saad praktiliste tegevuste kaudu ideid, kuidas kasutada erinevaid digikeskkondi.

Sihtgrupp: I-IV kooliastme õpetajad ja tugispetsialistid.
Ühe õpiampsu hind: 39 €, km ei lisandu
Õpiampsude teemad:

võimalused 3D kujutiste loomiseks, piltidele kihtide lisamine, raamide ja ruutude, tehisintellekti võimaluste ning mobiilirakenduse kasutamine

võimalused töölehtede, esitluste, plakatite, tänukirjade ja infograafika loomiseks

Canva keskkonnas videode ja animatsioonide loomine töös õpilastega, õppematerjalide täiendamiseks visuaalsete materjalidega, õpilase vanematega info jagamiseks jmt