tech

Digitehnoloogiate instituudis tegutsevad järgmised uurimisrühmad:

Infoteaduste uurimisrühm

Infoteaduste uurimistühma teadus- ja arendustegevuse üldsuunaks on digitaalne infokeskkond oma erinevate aspektidega: lähtutakse põhimõttest, et esmatähtis pole ainult uute elektrooniliste töövahendite loomine ja arendamine, vaid vajalik on samaväärne tähelepanu ka digitaalse informatsiooni sisuloomele ja säilitamisele, infopädevuse arendamisele, kasutaja infokäitumise muutustele ja infopädevuse taseme tõusust tulenevatele digitaalsete teenuste ootustele. 

Kolm põhilist uurimisvaldkonda:

  • inforessursside sisuloome, kasutamine ja digitaalne säilitamine
  • infokäitumine, infopraktika, infokultuur  ja digitaalsed pädevused
  • infoteenuste arendamine, kvaliteedi analüüs ja hindamine

Kontakt: Sirje Virkus

Matemaatika uurimisrühm

TLÜ matemaatika osakonna matemaatika didaktika töörühm koosneb neljast inimesest.

Fookuses on matemaatika õppimise ja õpetamise didaktilised probleemid, eelkõige õpetajate ja õpilaste arusaamad matemaatikast, selle õppimisest ning õpetamisest. Uuritakse veel näiteks õpilaste multiplikatiivse mõtlemise arengut, tõestusõpetust jmt. Viiakse läbi matemaatikaõpetajate arenguprogramme ja täiendõpet.

Kontakt: Madis Lepik