kaks tudengit

Eeskirjad ja vormid

Tallinna Ülikoolis reguleerivad tegevusi nii üleülikoolilised kui ka instituudi poolt välja antud eeskirjad ning avalduste/taotluste vormid leiad siit.

Microsoft Azure digitehnoloogiate instituudis

Microsoft Azure tooteprogrammi raames on võimalik legaalselt ja tasuta alla laadida ning kasutada Microsoft'i pakutavat tarkvara. Täpsema nimekirja pakutavast tarkvarast leiate Microsoft Azure'i portaalist. Tooteprogrammiga on õigus ühineda kõigil tudengitel, kes võtavad vähemalt 1 EAP väärtuses TLÜ digitehnoloogiate instituudi aineid. Microsoft Azure'i tooteprogrammiga ühinemiseks saatke e-mail aadressil: tanel.toova@tlu.ee