Uurimisrühm

Tallinna Ülikooli visioon on olla targa eluviisi eestvedaja ja kujundaja Eestis. Selle saavutamiseks keskendub digitehnoloogiate instituut oma õppe-, teadus- ja arendustegevuses digi- ja meediakultuuri fookusvaldkonnale. Digi- ja meediakultuuri sihiks on panustada kasutajasõbraliku digikultuuri ja meediakeskkonna arengusse. Meie akadeemilised suunad on: haridustehnoloogia, infoteadused, inimese ja arvuti interaktsioon, matemaatika ja matemaatika didaktika ning rakendusinformaatika (tutvu akadeemiliste suundadega).
 

Tallinna Ülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner: koolitus tööotsijale, koolitus töötajale, koolitustoetus tööandjatele.

Aeg

Teema

Koolitus

Mai 2022

   
16.05, 23.05, 30.05, 06.06 ja 13.06 kell 17:30 - 19:30 veebis (5 esmaspäeval) Virtuaalrobootika õpikeskkonnad https://www.tlu.ee/koolitused/virtuaalrobootika-opikeskkonnad-0
17.05, 07.06 ja 15.06 kell 10:00 - 17:00 veebis (3 päeval)

Digimentor kogukonnas

(KOHAD ON TÄITUNUD. Uus kursus sügisel 2022)

https://www.tlu.ee/koolitused/digimentor-kogukonnas

Juuni 2022

   
02.06 ja 09.06 kell 14:00 - 17:15 Zoomis (2 neljapäeval) Digivahendid lasteaialaste õppetegevustes https://www.tlu.ee/koolitused/digivahendid-lasteaialaste-oppetegevustes
03.06, 15.06 ja 17.06 kell 14:00 - 17:15 Zoomis (3 päeval) Digikeskkondade ABC õpetajatele ja tugispetsialistidele https://www.tlu.ee/koolitused/digikeskkondade-abc-oppetoo-kaasavaks-lab…
10.06 kell 15:00 - 17:30 Zoomis Kuidas koostada e-portfooliot õpetaja kutse taotlemiseks? https://www.tlu.ee/koolitused/kuidas-koostada-e-portfooliot-opetaja-kut…
20.-20.06 hübriid / hybrid EDEN 2022 Annual Conference

https://eden2022.tlu.ee/

EDEN 2022 Annual Conference (Hybrid) (facebook.com)

Juuli 2022

   
11. - 29.07 Rahvusvaheline suvekool / Tallinn Summer School https://summerschool.tlu.ee/courses-2/

August 2022

   
11. - 13.08 Toila SPA Hotellis, Ida-Virumaal Informaatika- ja matemaatikaõpetajate suvekool Registreerumise info lisandub mai lõpuks
17.08 kell 10:00 - 17:15 auditooriumis Digivahendite kasutamine täiskasvanute koolitamisel https://www.tlu.ee/koolitused/digivahendite-kasutamine-taiskasvanute-ko…
18.08 kell 14:30 - 17:00 Kuidas koostada e-portfooliot õpetaja kutse taotlemiseks? https://www.tlu.ee/koolitused/kuidas-koostada-e-portfooliot-opetaja-kut…
22.08.2022 - 20.06.2024 Zoom ja/või Narva mnt 29, Tallinn

Põhikooli matemaatikaõpetaja lisaeriala

(KOHAD ON TÄITUNUD)

https://www.tlu.ee/koolitused/pohikooli-matemaatikaopetaja-lisaeriala-0
24.08 kell 10:00 - 13:15 ja 30.08 kell 14:30 - 17:45 auditooriumis (2 päeval) Digivahendite rakendamine ainetunni aktiviseerimisel https://www.tlu.ee/koolitused/digivahendite-rakendamine-ainetunni-aktiv…
 kell 14.30 - 17.00 veebis E-portfoolio loomise võimalused Google Drive näitel https://www.tlu.ee/koolitused/e-portfoolio-loomise-voimalused-google-dr…
26.08 kll 10:00 -16:30, 28.09 kell 14:30 - 17:00 Zoomis (2 päeval) Digivahendite abil õppe diferentseerimise võimalused erivajadustega õpilastele https://www.tlu.ee/koolitused/digivahendite-abil-oppe-diferentseerimise…
29.08 kell 10:00 - 15:30 Zoomis E-ülesannete loomine HEV õpilastele https://www.tlu.ee/koolitused/e-ulesannete-loomine-hev-opilastele

September 2022

   
07.09, 14.09 ja 21.09 kell 15:00 - 16:30 Zoomis (3 päeval) Alustava õpetaja jaoks vajalikud e-keskkonnad https://www.tlu.ee/koolitused/alustava-opetaja-jaoks-vajalikud-e-keskko…

Oktoober 2022

   
al. 01.10.2022 Akadeemiline kirjutamine (ingl k) Registreerumise info tuleb augusti lõpus
19.10 kell 14:30 -17:00 Zoomis E-portfoolio loomise võimalused Google Drive näitel https://www.tlu.ee/koolitused/e-portfoolio-loomise-voimalused-google-dr…
27.10 kell 11:30-16:30, 03.11 ja 10.11 kell 15:00 - 16:30 Zoomis (3 päeval) Digivahendite abil õppe diferentseerimise võimalused erivajadustega lastele lasteaias https://www.tlu.ee/koolitused/digivahendite-abil-oppe-diferentseerimise…

November 2022

   

02.11 kl 14:30 - 17:00 Zoomis

Kuidas koostada e-portfooliot õpetaja kutse taotlemiseks? https://www.tlu.ee/koolitused/kuidas-koostada-e-portfooliot-opetaja-kut…

Tallinna Ülikooli koolituste otsing

 

Miks valida DTI täienduskoolitused?

  • vajaduspõhisus - koolituse keskmes on õppija ja organisatsiooni reaalsed arenguvajadused;
  • praktilisus - koolitusmeetodid võimaldavad õpitavat koheselt praktikasse rakendada;

  • teaduspõhisus - koolitused tuginevad tugevale teoreetilisele baasile, mis on kombineeritud tõhusalt toimivaks praktiliseks tervikuks.

Milliseid professionaalse arengu võimalusi pakume?

  • koolitused tellimisel - loome võimaluse meeskondlikuks õppimiseks lähtuvalt iga organisatsiooni vajadustest kas lühiajalise koolitusena või koolitusprogrammina;

  • individuaalkonsultatsioonid - lähtume konkreetse inimese arenguvajadusest;

  • praktilised töötoad – kaasame osalejad koolitusse praktiliste rakenduste tundmaõppimiseks ja rakendamiseks;

  • arenguseminarid – lähtume organisatsiooni arenguvajadustest digi- ja meediakultuuri arendamisel;

  • e-kursused – pakume paindlikku võimalust täiendusõppes virtuaalseid õpikeskkondi kasutades;

Võta meiega ühendust

 

PostiaadressNarva mnt 29, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9428

Koolitajad

Meie koolitajateks on digitehnoloogiate instituudi õppejõud ja teadurid koos heade koostööpartnerite ja parimate praktikutega.

Kristiina Vaikmets pilt

Kristiina Vaikmets

Tallinna Ülikooli täienduskoolituste lektor

Kristiina Vaikmets on Tallinna Ülikooli täienduskoolituste lektor. Tal on eripedagoog-nõustaja ning ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja magistrikraadid Tallinna Ülikoolist. Lisaks on ta omandanud lisaerialana informaatikaõpetaja oskused Tartu Ülikoolis. Ta on läbinud Alustavat Õpetajat Toetav Kool MTÜ-s mentorikoolituse, kuidas alustavaid õpetajaid jõustada ja juhendab regulaarselt paari õpetajat aastas. Täienduskoolitustel Tallinna ja Tartu Ülikoolis on ta koolitanud digivahendite kasutamise võimaluste ja aktiivse ainetunni teemadel. Koolitaja kogemust on tal ligemale kolm aastat. Kristiinale väga meeldib oma kogunenud rikkalike kogemusi edasi anda oma kolleegidele, et selle kaudu muuta õppimise kogemust paljude sihtrühmade jaoks mitmekesisemaks ja huvitavamaks.
Marika Reinmets pilt

Marika Reinmets

Tallinna Ülikooli täienduskoolituste lektor

Marika Reinmets on Tallinna Ülikooli täienduskoolituste lektor. Ta on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi matemaatika-füüsika erialal ja Tallinna Tehnikaülikooli tehnikaõpetaja erialal. Hetkel on ta Tartu Ülikooli informaatika doktorant. Marikal on töökogemus reaalainete, robootika ja informaatika õpetajana ning IT-koolitajana. Lisaks viib ta läbi laste robootikaringe mitmes Tallinna lasteaias. Täiskasvanutekoolitaja kogemust on alates 1998. aastast. Tema õpetatavad valdkonnad on robootika, IT, füüsika, matemaatika, ettevõtlus.