Ruumide rendi hinnakiri ja tingimused

Ruum 

Otstarve 

Kohtade  arv

II

1. tund 

Iga  

järgmine  tund

1. tund 

Iga  

järgmine  tund

A303 

Arvutiklass 

16 

40 

30 

30 

20

A406 

Arvutiklass 

35 

50 

40 

40 

30

M217 

Arvutiklass 

22 

30 

25 

25 

15

M543 

Arvutiklass 

22 

30 

25 

25 

15

S303 

Arvutiklass 

20

30 

25 

25 

15

T302

Arvutiklass 

26

40 

30

30 

20

A440

Tehnoloogialabor

20 

50 

40 

40 

30

A422

IxD-labor 

2

300 

75 

VIKK 

VIKK 

  1. Ruumide kasutamise hinna sisse kuulub videoprojektori kasutamine antud ruumis. 
  2. I-kategooria hinnale lisandub käibemaks (20%). Kõik hinnad on eurodes. 
  3. A422 rentimine ja rendihind toimub vastavalt igakordsele kokkuleppele.
  4. Hinnas sisaldub tehniline tugi. Juhul kui arvutiklass on vaja eelnevalt täiendavalt ette  valmistada, siis lisandub hinnale tehniku töötasu vastavalt kulunud tööajale ja muud  võimalikud täiendavad kulud (näiteks vajalike kulumaterjalide soetamine).  
  5. Juhul kui ruumides olevate seadmete kasutamisel tekib rike, siis rikke eemaldamisel  tekkivad täiendavad otsesed kulud kaetakse ruumi kasutaja poolt.
  6. II-kategooria hindu rakendatakse arvutiklasside ülikoolisisesel rentimisel ning instituudi  koostööpartneritele igakordse eelneva kokkuleppe alusel.  
  7. Digitehnoloogiate instituudi poolt läbiviidava tunniplaanilise õppetöö puhul rendihindu ei  rakendata.  
  8. Töövälisel ajal arvutiklasside rentimisel II-kategooria hindu ei rakendata.

Ruumi rentimiseks võtke ühendust dti@tlu.ee.

Kirjuta meile