Mikrokraadi õppekava on pikem tervikliku sisuga täiendusõppekava, mis on loodud ühe või mitme tasemeõppekava ainete baasil või eraldiseisva täiendusõppena. Mikrokraad võimaldab paindlikult ning tööturu ja ühiskonna vajadusi arvestades omandada valitud erialased pädevused ühes kitsamas valdkonnas.

Mikrokraadi õppekava maht on 6-30 EAP ja omandamise kestvus 1 kuni 3 semestrit.

Mikrokraadi õppekavale õppima asumiseks kehtestatud kvalifikatsiooni tingimused lähtuvad mikrokraadi õppekava astmest (varasem haridustase vastavalt kvalifikatsiooni raamistikule), aga võidaks kehtestada ka täiendavaid tingimusi (nt töökogemus, keeleoskus vms).

Mikrokraadi õppekava järgi õppimine on tasuline.

Mikrokraad omistatakse ainult mikrokraadi õppekava lõpetajale. Mikrokraadi õppekavale registreerides tuleb võtta niiöelda kogu komplekt.

Mikrokaadi omandaja saab täienduskoolituse tunnistuse, kus on märgitud, et tegemist on mikrokraadi õppekavaga ning viide, millise tasemeõppe õppekavaga on mikrokraad seotud.

Mikrokraade arvestatakse tasemeõppe õppekava täitmisel.

Mikrokraadi õppimine on paindlik õppimisviis, võrreldes tavapärase õppimisega üliõpilasena, võimaldab kiiresti reageerida tööturu vajadustele, ühendada õpingud ja töö. Mikrokraadi puhul on tegu kursuste komplektiga, mis annab mingi uue pädevuse ja sellega suutlikkuse keerulisel ajal tööturul paremini toime tulla.

Mikrokraadi õppekava järgi on hea õppida, kui on:

  • soov täiendada oma erialaseid teadmisi;
  • vajadus õppida uusi õppeaineid, kuid pole tahtmist ega vajadust kogu õppekava läbida;
  • vaja saavutada erialane pädevus mingis kitsamas valdkonnas;
  • tarve parandada oma konkurentsivõimet tööturul;
  • plaan teha oma karjääris muutusi.

 

Lisainfo: Kersti Maidra, kersti.maidra@tlu.ee

TLÜ Mikrokraadid

Mikrokraadiprogrammid

2023. sügissemestril avame 5 mikrokraadi:

Võta ühendust!

dti täienduskoolituse juht

Kersti Maidra

Postiaadress Narva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon (+372) 640 9428

E-post kersti.maidra@tlu.ee