chip

Digitehnoloogiate instituudi teadustegevus keskendub järgmistele uurimissuundadele:

 

  • Digitaalsed õpiökosüsteemid: haridustehnoloogia (sh töökohapõhine õpe), digitaalse õppevara mudelid, autorsüsteemid ja õppedisain, veebipõhised õpikeskkonnad ja pädevushalduse lahendused, õpianalüütika, hariduslik andmekaeve, informaatika didaktika ja digitaalsed õpimängud;
  • Inimese ja arvuti interaktsioon: interaktsioonidisain, arvutitunnetus;
  • Infoteadused: digitaalraamatukogundus, info- ja teadmusjuhtimine, kultuuripärandi digiteerimine, metaandmed ja standardid, info-, digi- ja meediapädevuste edendamine;
  • Rakendusinformaatika: digipööre ja elukestev õpe, keeletehnoloogia (rakenduslingvistika), IT-õppe juurutamine kõrghariduses (sh mitte IT-erialadel), andmeanalüüs;
  • Matemaatika ja matemaatika didaktika

    summeeruvusmeetodid, funktsioonide lähendamine, topoloogilised algebrad; rakendusmatemaatika; matemaatika õppimise ja õpetamise didaktilised probleemid, matemaatika õpitarkvara