Uurimisrühm

digitehnoloogiate instituut keskendub oma õppe-, teadus- ja arendustegevuses digi- ja meediakultuuri fookusvaldkonnale. Digi- ja meediakultuuri sihiks on panustada kasutajasõbraliku digikultuuri ja meediakeskkonna arengusse. Meie akadeemilised suunad on: haridustehnoloogia, infoteadused, inimese ja arvuti interaktsioon, matemaatika ja matemaatika didaktika ning rakendusinformaatika (tutvu akadeemiliste suundadega).
 

Tallinna Ülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner: koolitus tööotsijale, koolitus töötajale, koolitustoetus tööandjatele.

 

Tallinna Ülikooli koolituste otsing

 

  Aeg

Teema

   Koolitus

Mai 2024

   
24.05 kell 14:00 - 16:30 Zoomis Kuidas koostada e-portfooliot õpetaja kutse taotlemiseks? Registreeru  
30.05 kell 14:00 - 16:30 Zoomis E-portfoolio loomise veebipraktikum Google Sites keskkonnas Registreeru  

Juuni 2024

   
05.06, 13.06 ja 14.06 kell 09:30 - 16:30 Tallinna Ülikooli arvutiklassis, Narva mnt 25 (3-päevane)

UUS! Aktiivsed õppemeetodid koos digimaailma võimalustega.

Koolitus on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest "Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine".

Registreeru
13.06 kell 11:00 -15:15 Tallinna 21. Kooli Lego Innovatsioonistuudios, Raua 6, Tallinn UUS! Lego Spike Essentiali kasutamine õppetöös Registreeru
19.06 kell 13:30 - 16:00 Zoomis Kuidas koostada e-portfooliot õpetaja kutse taotlemiseks? Registreeru  

August 2024

   
14.-15.08 Tallinna Ülikoolis ja 16.08 Tallinna Tehnikaülikoolis (3-päevane) Informatikaõpetajate suvekool Eelregistreeri  

September 2024

   
02.09.2024 - 31.01.2026 inglisekeelne mikrokraad "Digitaalse käitumise muutmine disainiga" / "Design for Digital Behaviour Change Interventions" Registreeru
16.-17.09, 19.-20.09, 14.-15.10, 17.-18.10 kell 09.15 - 16:15 (8-päevane, Tallinna Ülikooli auditooriumis)

Kasutajakeskne interaktsioonidisain

Koolitus on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest "Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine".

Registreerimine avaneb peagi

Oktoober 2024

   
04.10.2024 - 28.06.2025 mikrokraad "Infotehnoloogia tark tellija" Registreeru
08.10, 22.10 ja 05.11 kell 10:00 -  17:00 Zoomis (3-päevane) Digimentor kogukonnas Registreeru  

Miks valida DTI täienduskoolitused?

  • vajaduspõhisus - koolituse keskmes on õppija ja organisatsiooni reaalsed arenguvajadused;
  • praktilisus - koolitusmeetodid võimaldavad õpitavat koheselt praktikasse rakendada;

  • teaduspõhisus - koolitused tuginevad tugevale teoreetilisele baasile, mis on kombineeritud tõhusalt toimivaks praktiliseks tervikuks.

Milliseid professionaalse arengu võimalusi pakume?

  • koolitused tellimisel - loome võimaluse meeskondlikuks õppimiseks lähtuvalt iga organisatsiooni vajadustest kas lühiajalise koolitusena või koolitusprogrammina;

  • individuaalkonsultatsioonid - lähtume konkreetse inimese arenguvajadusest;

  • praktilised töötoad – kaasame osalejad koolitusse praktiliste rakenduste tundmaõppimiseks ja rakendamiseks;

  • arenguseminarid – lähtume organisatsiooni arenguvajadustest digi- ja meediakultuuri arendamisel;

  • e-kursused – pakume paindlikku võimalust täiendusõppes virtuaalseid õpikeskkondi kasutades;

Võta meiega ühendust

 

PostiaadressNarva mnt 29, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9428

Koolitajad

Meie koolitajateks on digitehnoloogiate instituudi õppejõud ja teadurid koos heade koostööpartnerite ja parimate praktikutega.

Kristiina Vaikmets pilt

Kristiina Vaikmets

Tallinna Ülikooli täienduskoolituste lektor

Kristiina Vaikmets on Tallinna Ülikooli täienduskoolituste lektor. Tal on eripedagoog-nõustaja ning ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja magistrikraadid Tallinna Ülikoolist. Lisaks on ta omandanud lisaerialana informaatikaõpetaja oskused Tartu Ülikoolis. Ta on läbinud Alustavat Õpetajat Toetav Kool MTÜ-s mentorikoolituse, kuidas alustavaid õpetajaid jõustada ja juhendab regulaarselt paari õpetajat aastas. Täienduskoolitustel Tallinna ja Tartu Ülikoolis on ta koolitanud digivahendite kasutamise võimaluste ja aktiivse ainetunni teemadel. Koolitaja kogemust on tal ligemale kolm aastat. Kristiinale väga meeldib oma kogunenud rikkalike kogemusi edasi anda oma kolleegidele, et selle kaudu muuta õppimise kogemust paljude sihtrühmade jaoks mitmekesisemaks ja huvitavamaks.
Marika Reinmets pilt

Marika Reinmets

Tallinna Ülikooli täienduskoolituste lektor

Marika Reinmets on Tallinna Ülikooli täienduskoolituste lektor. Ta on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi matemaatika-füüsika erialal ja Tallinna Tehnikaülikooli tehnikaõpetaja erialal. Hetkel on ta Tartu Ülikooli informaatika doktorant. Marikal on töökogemus reaalainete, robootika ja informaatika õpetajana ning IT-koolitajana. Lisaks viib ta läbi laste robootikaringe mitmes Tallinna lasteaias. Täiskasvanutekoolitaja kogemust on alates 1998. aastast. Tema õpetatavad valdkonnad on robootika, IT, füüsika, matemaatika, ettevõtlus.
Merike

Merike Saar

Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogiakeskuse nooremteadur

Merike Saar on Tallinna Ülikooli täienduskoolituste lektor õpetajate professionaalse arengu toetamisele digivahendite abil ning õpetamise tõhustamisele õpiteaduste kaasaegsete käsitluste levitamise kaudu. Ta on tegutsenud õpetaja ja koolitajana üle 20 aasta ning haridustehnoloogina üle 10 aasta.
Andi

Andi Kivinukk

Tallinna Ülikooli emeriitprofessor

Andi Kivinukk on Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi emeriitprofessor, kellel on suured kogemused rakendusmatemaatika alal (signaalitöötlus, finantsmatemaatika). Ta on pidanud rakendusmatemaatikast arvukalt loenguid gümnaasiumites, matemaatikaõpetajate päevadel jm.
Maria

Maria Zeltser

Talinna Ülikooli matemaatika dotsent

Maria Zeltser on Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi dotsent, kelle uurimisvaldkonnaks on jadade ja summeeruvusteooria. Zeltser on tunnustatud õppejõud, kes muuhulgas õpetab ülikoolis finantsmatemaatikat ning on ka finantsmatemaatika raamatu kaasautor.
Tiina

Tiina Tambaum

TLÜ PhD, TLÜ Eesti demograafia keskuse teadur, haridusgerontoloog, SHARE Eesti projektijuht

Tiina on välja töötanud põlvkondadevahelise koostöö töövahendeid, sh digioskuste juhendamise metoodika mitteprofessionaalidele ja telefoniseltsi materjalid. Tiina on „Gerontoloogia õpiku“, „Vabatahtliku seltsilise käsiraamatu“ ning „Third International Handbook of Lifelong Learning“ kaasautor. Eesti Tervisedenduse Ühingu andis Tiinale „Aasta 2021 Tervisesõbra“ tiitli.
Pirje

Pirje Meri

Täienduskoolituse lektor

Lõpetanud Tallinna Ülikoolis kutsepedagoogika BA ja informaatikaõpetaja ja haridustehnoloogia lisaeriala magistriõpingud. On töötanud Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis informaatikaõpetajana ning Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudis digivaldkonna täienduskoolituse õppekavade arendajana ja koolitajana. TLÜ kursuse “Õppevara kutseõppes” õppejõud. Südamelähedasteks teemadeks on digitaalse õppevara loomine, mikroõppimine ja digitaalsed õpiampsud kui paljudele erinevatele õppijatele üks võimalik õpitee digioskuste ja digipädevuseni.
Margus

Margus Noormaa

Riigi Infosüsteemi Ameti juhataja

Margus Noormaa enne töötas Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse direktorina, vastutades ministeeriumi ja valitsemisala info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arendamise, haldamise ning IKT teenuste osutamise eest. Ta on lõpetanud Eesti Riigikaitse Akadeemia ning omandanud magistrikraadi Tallinna Ülikoolis IT juhtimise erialal. Lektorina Tallinna Ülikoolis on ta tegutsenud 2020. aastast. Tema tugevusteks on seoste leidmine äri ja tehnoloogia vahel.
Guido Leibur

Guido Leibur

Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi lektor

Tema põhiteemaks on olnud IT valdkonna töökorraldus ettevõtetes lähtudes maailma parimatest praktikatest. Seda ainet on ta lugenud Tallinna Tehnikaülikoolis alates 2002. a ja Tallinna Ülikoolis alates 2004. a kuni tänaseni. Lisaks on tal kogemus koolitajana veel mitmetes riigi- ja eraettevõtetes. Praktilised koolitused põhinevad tema rikkalikel töökogemustel AS Eesti Telefonis, AS Hansapangas, AS Sampo Pangas ja AS Danske Pangas alates 1998.a.
Peeter Normak

Peeter Normak

Tallinna Ülikooli professor

Peeter Normak on lõpetanud Tartu Ülikooli matemaatika eriala. Alates 2015. aastast on ta Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi direktor. Ta on mitmete (infotehnoloogiaalaste) komisjonide ja ekspertkogude liige.
Ülari Ainjärv

Ülari Ainjärv

Täienduskoolituse lektor

Ülari Ainjärv on olnud tarkvaraarendaja (Java, Python) üle 20 aasta ja koolitusi läbi viinud üle 10 aasta. Ta valdab üheksat programmeerimiskeelt, millest oma põhitöös kasutab peamiselt Java, Pythoni ja C keelt. Ülari viib läbi erinevaid robootika- ja programmeerimisteemalisi kursusi ja töötubasid nii lastele kui täiskasvanutele.
Raul Ennus

Raul Ennus

Täienduskoolituse lektor

Tal on pikaajalised kogemused paindlike (agiilsete) tarkvaraarendusemetoodikate juurutamisega. Ta omab ettevõttemajanduse bakalaureusekraadi Tartu Ülikoolist ja informaatika teadusmagistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolist. Töötanud tarkvaraarenduse valdkonnas ligi 20 aastat, nii tarkvara tellija, rahvusvahelise tarkvaraarendusettevõtte tootmisjuhi, ettevõtja kui ka tarkvarakvaliteedijuhi rollis konsultatsioonivaldkonnas. Raul on konsulteerinud ja coachinud mitmeid telekomi-, tarkvaraarenduse- ja finantsettevõtted ning avaliku sektori organisatsioone. Omab CISA sertifikaati (Certified Information Systems Auditor). Koolitajana on tegutsenud 2006. aastast.
Sonia

Sonia Sousa

Associate Professor of Interaction Design at Tallinn University, School of Digital Technologies

She is the head of the Join Online MSc in Interaction Design. Her most recently funded projects include NGI-Trust, CHIST-ERA, Horizon 2020, and AFOSR (U.S. Air Force Office of Scientific Research). Research skills: Trust, UX, HCI, User Research, Interaction design, Trustworthy AI, and Online distance Learning. R&D work record: USA, Portugal, Cape Verde, Mozambique, and Estonia. Teaching skills: more than 20 years of teaching experience in higher education (including online).
Nominated by Estonia Science Academy (ETAG) for the expert database for outstanding female academics (AcademiaNet).
Mati Mõttus

Mati Mõttus

Tallinna Ülikooli lektor

Mati Mõttus omandas doktorikraadi 2018. aastal Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudis. Mati töötab lektorina arvutikasutusega seotud õppekavadel ning viib ka läbi täienduskoolitusi ja konsultatsioone. Tema uuringuvaldkond on inimese-arvuti interaktsioon. Täpsem teadushuvi puudutab inimese füsioloogiliste signaalide seoseid tema meeleseisundite ja käitumisega.
v

Vladimir Tomberg

Associate Professor of Interaction Design at Tallinn University, School of Digital Technologies

Vladimir has defended his PhD at the University of Tallinn. He started his teaching career in 1995. Currently, he is a head of the studies in the international curriculum Human-Computer Interaction where he teaches Interaction Design-related courses.
mart

Mart Laanpere

Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi professor, informaatika õpetaja magistriõppekava kuraator.

Ta on lõpetanud TPedI matemaatika ja füüsika õpetaja erialal 1989, Twente Ülikooli (Hollandis) haridustehnoloogia erialal 1997 ja kaitsnud kasvatusteaduste doktoritöö Tallinna Ülikoolis 2013. Tema teadus- ja õppetöö põhiteemadeks on digipädevuse modelleerimine ja hindamine, õppedisain, informaatika didaktika, digiõppevara koosvõime ja õpianalüütika. Mart on kogenud õpetajakoolitaja haridustehnoloogia valdkonnas nii Eestis kui väljaspool, ta on pälvinud TLÜ Avatud Ülikoolilt Aasta koolitaja nimetuse aastal 2013.
Farhat

Farhat-ul-Ain

Tallinn University School of Digital Technologies Junior Research Fellow

Farhat-ul-Ain holds a master's in health psychology. She is interested in digital health interventions for behavior change due to their potential to intervene in patients' natural settings, continuously monitor patients' health status, and make better decisions. Currently, her doctoral work is focused on developing guidelines to combine design-based research methods and interaction design methodologies with existing knowledge of behavior change. Farhat has been delivering courses related to designing for behavior change for the previous three years.
marko

Marko Nemberg

TLU Digitehnoloogiate instituudi täienduskoolituse lektor

Marko Nemberg on ITLi riigihangete töörühma juht ja Trinidad Wiseman OÜ äriarenduse direktor. Ta on tugev IT-arenduse riigihangete praktik, kes omab kogemusi enam kui neljasajast IT-valdkonna riigihankest nii Eestis kui välismaal ning seda peamiselt pakkuja rollis. Lisaks arendusele on tal hulgaliselt kogemusi ka disaini- ja analüüsivaldkonna riigihangetest. Marko on ITLi IKT-arendushangete parimate praktikate juhendi autor, kust hankijad leiavad vastused kõikidele oma küsimustele alates hanke ettevalmistamisest ja tehnilisest kirjeldusest lõpetades sobivaimate vastavustingimuste ja hindamiskriteeriumite koostamisega. Oma IKT hangete kursusel jagab ta õpetlikke nõuandeid nii algajatele kui ka juba kogenud hankijatele.
Mustafa

Mustafa Can Özdemir

Tallinn University School of Digital Technologies Junior Research Fellow

Mustafa has acquired his Master's degree in IT Strategic Management from the University of Pompeu Fabra in 2016. Since 2020, he has been lecturing on UX research at Tallinn University. He specializes in behavioral UX research methods such as eye-tracking to unravel the physiological responses of users when interacting with technology.