Uurimisrühm

Meie koolitusvaramus leidub nii koolitusi, kui töötubasid täiendusõppijatele ning koostööpartneritele.

 

Digitehnoloogiate instituudi akadeemilistest suundadest lähtuvalt on meie koolitusvaldkonnad määratletud järgmiselt:

  • Haridustehnoloogia valdkonnas pakume koolitusi haridusasutuste töötajatele ning koolitus- ja arenguprogramme organisatsioonidele oma digivõimekuse tõstmiseks, võimaldades täiustada erinevaid protsesse organisatsioonis ning rikastada töötajate ja organisatsiooni õppimis- ja arenguvõimalusi.

  • Inimese ja arvuti interaktsiooni valdkonna koolitused keskenduvad interaktsioonidisainile, usaldusväärsetele, hajutatud ja füsioloogial põhinevatele interaktsioonidele kattes terve rea inimese ja arvuti interaktsiooni, disaini ning mängustamisega seotud aspekte.
  • Informaatika valdkonnas pakume peamiselt rakendusinformaatika alast koolitust keskendudes IT-õppe juurutamise problemaatikale kõrghariduses ning IT-vahendite rakendamisele teistes (sh mitte-IT) valdkondades.
  • Infoteaduste valdkonnas pakume täiendõpet info- ja teadmusjuhtimise, infokäitumise, infopädevuste, digitaalraamatukogunduse, elektroonilise kirjastamise ning andme-,  dokumendi- ja teabehalduse valdkondades. Täiendkoolituse fookuses on ka infokultuuri, infokäitumise ja infopraktikate muutused digitaalses keskkonnas.
  • Matemaatika ja matemaatika didaktika valdkonnas pakume täiendõpet eelkõige matemaatika õpetajatele, aga samuti matemaatika rakendajatele erinevates valdkondades. Matemaatika didaktikas on täiendkoolituse fookuses matemaatika õppimise ja õpetamise didaktilised probleemid, eelkõige õpetajate ja õpilaste arusaamad matemaatikast, selle õppimisest ning õpetamisest.

 

Haridustehnoloogia valdkonna koolitused

  • Kaasavad ja loovad kaasaegse õpikäsituse rakendused koolis digivahendite toel – vt lähemalt
  • Tehnoloogiapõhine õpe organisatsioonis - vt lähemalt

Informaatika valdkonna koolitused

Infoteaduste valdkonna koolitused

Matemaatika ja matemaatika didaktika valdkonna koolitused

 

Aitäh senistele klientidele ja partneritele:

Vabariigi Presidendi Kantselei, Õiguskantsleri Kantselei, Välisministeerium, Riigikogu, AS Eesti Post, Antsla Gümnaasium, Kadrina Keskkool jt 

Räägi meile oma koolitusvajadustest

Kui Te olemasolevate pakkumiste seast sobivat ei leidnud ja soovite tellida spetsiaalselt oma asutusele koostatud või individuaalkoolituse programmi, siis saatke meile koolituspäring.

 

 

PostiaadressNarva mnt 29, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9428