Projektide toe talitus
Nimi Amet Ruum E-mail Tel. nr.
Stéphane Johane Lobbedey teadus- ja arendusprojektide vanemnõustaja stephane.lobbedey@tlu.ee +372 6409 147
Xavier Frederic Dubois teadus- ja arendusprojektide nõustaja xavier.dubois@tlu.ee +372 6409 148
Mari Hõbemäe projektide halduse spetsialist mari.hobemae@tlu.ee +372 6409 248
Kairi Märk projektide vanemnõustaja kairi.mark@tlu.ee +372 502 9181
Ettevõtluskoostöö ja partnerlussuhete talitus EXU
Nimi Amet Ruum E-mail Tel. nr.
Ingrid Hindrikson ettevõtluskoostöö juhtivekspert ingrid.hindrikson_01@tlu.ee +372 619 9510
Mart Repnau teadmussiirde ekspert mart.repnau@tlu.ee +372 507 6882
Ermo Säks EXU kommunikatsiooni ekspert N-321 ermo.saks@tlu.ee
Lennart Mathias Männik projektijuht lennart_mathias.mannik@tlu.ee