Aija Sakova
Ettevõtluskoostöö ja teadmussiirde juht ja keskuse juhataja 
Esindab ja kujundab ülikooli seisukohti teadmussiirde, sh ettevõtluskoostöö valdkonnas,
loob ja hoiab partnerlussuhteid, koordineerib ja veab eesti ülikooli sisemisi 
teadmussiirde valdkonna arendustegevusi ning seisab hea suurepärase
projektide tugisüsteemi eest.
E-post: aija.sakova@tlu.ee
Telefon: 529 1159

Ingrid Hindrikson
Ettevõtluskoostöö juhtivekspert 
Nõustab ettevõtteid ja teadlasti T&A ja ettevõtluskoostöö projektide algatamisel,
koostamisel ja juhtimisel sh EASi erinevaid meetmed. 
Veab ADAPTER projekti tegevusi.
E-post: ingrid.hindrikson_01@tlu.ee
Telefon: 619 9516

Ingrid Berg
Partnerlussuhete ekspert
Hoiab ja arendab ülikooli avaliku sektori partnerlussuhteid ja strateegilisi partnerlusi.
E-post: ingrid.berg@tlu.ee
Telefon: 6409 145

Stéphane Lobbedey
Teadus- ja arendusprojektide vanemnõustaja
Nõustab Euroopa teadusrahastuse taotlemisel.
E-post:stephane.lobbedey@tlu.ee
Telefon: 6409 147

Xavier Dubois
Teadus- ja arendusprojektide nõustaja
Nõustab Euroopa teadusrahatuse taotlemisel ja andmehaldusplaanide koostamisel.  
E-post: xavier.dubois@tlu.ee
Telefon: 6409 148

Dunja Jusufovski
Teadmussiirde projektide nõustaja
E-post: dunja.jusufovski@tlu.ee

Mari Hõbemäe
Projektide halduse spetsialist
Nõustab projektitaotluste -lepingute info sisestamisel Web Desktopi.
E-post: mari.hobemae@tlu.ee
Telefon: 6409 248

Mart Repnau
Teadmussiirde ekspert. 
Koostab analüüse ja ettepanekuid ülikooli teadmussiirde võimekuse suurendamiseks
ning teadustulemuste rakenduslike arenguvõimaluste ja turupotentsiaali hindamiseks,
nõustab teadlasi intellektuaalomandi kommertsialiseerimise küsimustes.
E-post: mart.repnau@tlu.ee
Telefon: 507 6882

Ermo Säks
EXU Akadeemia produtsent; EXU kommunikatsiooni ja -turundustegevused. 
EXU Akadeemia tootmine; aitab kirjutada ja vahendada teadmussiirde alaseid uudiseid exu.tlu.ee lehel ja sotsiaalmeedias.
E-post: ermo.saks@tlu.ee

Kairi Märk
Projektide nõustaja. 
Nõustab ja aitab Euroopa teadusprojektide taotlusi koostavatel teadlastel kokku 
panna projekti eelarveid.
E-post: kairi.mark@tlu.ee
Telefon: 619 9795

Lennart Mathias Männik
Projektijuht
Koordineerib STARTER programmi ja osaleb ettevõtlusõppe projektis C-Accelerate.
E-post: lennart_mathias.mannik@tlu.ee
Telefon: 5301 5524

Martin Bristol
Ettevõtlusõppe konsultant
Konsulteerib tudengigruppe STARTER programmis ja  osaleb ettevõtlusõppe projektis C-Accelerate.
E-post: martin.bristol@tlu.ee
 

Uuendatud: 23.11.2023