Aija Sakova
Ettevõtluskoostöö ja teadmussiirde juht ja keskuse juhataja. 
Esindab ja kujundab ülikooli seisukohti teadmussiirde, sh ettevõtluskoostöö valdkonnas,
loob ja hoiab partnerlussuhteid, koordineerib ja veab eesti ülikooli sisemisi 
teadmussiirde valdkonna arendustegevusi ning seisab hea suurepärase
projektide tugisüsteemi eest.
E-post: aija.sakova@tlu.ee
Telefon: 529 1159

Külliki Tafel-Viia 
Teadmussiirde valdkonna juht. 
Koordineerib ja veab eest ülikooli teadmussiirde valdkonna arendamist, nõustab koostööklastreid.
E-post: kylliki.tafel-viia@tlu.ee
Telefon: 640 9361

Julii Selianko
Projektide peaspetsialist. 
Nõustab ülikooli teadlasi Euroopa rahastusmeetmete projektide ettevalmistamisel
ja kirjutamisel ning veab eest TAL projektide toe arendamist.
E-post: julii.selianko@tlu.ee
Telefon: 640 9148

Mahendra Mahey
Teadus- ja arendustegevuse vanemnõunik. 
Nõustab ülikooli teadlasi rahastamisprojektide koostamisel ja kirjutamisel
ning vastutab teadus- ja arendusprojektide toetuse väljatöötamise eest. 
E-post: mahendra.mahey@tlu.ee
Telefon: 5691 4745

Madis Saluveer
Teadusrahastuse peaspetsialist. 
Hoiab silma peal projektipõhistel rahastusmeetmetel ning nõustab teadlasi
projektide ettevalmistamisel, sh hindab teadlase ja teadlasgruppide 
projektide.
E-post: madis.saluveer@tlu.ee
Telefon: 640 9249

Silja Lassur
Arendusprojektide ekspert. 
Toetab ja veab eest erinevaid arendusprojekte sh üliõpilastele suunatud 
eelinkubatsiooniprogrammi STARTER.
E-post: silja.lassur@tlu.ee
Telefon: 640 9361

Ingrid Hindrikson
Ettevõtluskoostöö ekspert. 
Nõustab ettevõtteid ja teadlasti T&A ja ettevõtluskoostöö projektide algatamisel,
koostamisel ja juhtimisel sh EASi erinevaid meetmed. 
Veab ADAPTER projekti tegevusi.
E-post: ingrid.hindrikson_01@tlu.ee
Telefon: 619 9516

Mart Repnau
Teadmussiirde ekspert. 
Koostab analüüse ja ettepanekuid ülikooli teadmussiirde võimekuse suurendamiseks
ning teadustulemuste rakenduslike arenguvõimaluste ja turupotentsiaali hindamiseks,
nõustab teadlasi intellektuaalomandi kommertsialiseerimise küsimustes.
E-post: mart.repnau@tlu.ee
Telefon: 507 6882

Ermo Säks
EXU Akadeemia produtsent; EXU kommunikatsiooni ja -turundustegevused. 
EXU Akadeemia tootmine; aitab kirjutada ja vahendada teadmussiirde alaseid uudiseid exu.tlu.ee lehel ja sotsiaalmeedias.
E-post: ermo.saks@tlu.ee

Kairi Märk
Projektide nõustaja. 
Nõustab ja aitab Euroopa teadusprojektide taotlusi koostavatel teadlastel kokku 
panna projekti eelarveid.
E-post: kairi.mark@tlu.ee
Telefon: 619 9795

Margit Lillemets
Projektide tehniline nõustaja. 
E-post: margit.lillemets@tlu.ee
Telefon: 640 9245