Koolitused

Pakume 2021. aastal tasuta koolitusi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.

Ootame koolitustele ettevõtete töötajaid (sh nii väikeettevõtted kui ka suurettevõtteid) ning FIE-sid, kes tunnevad huvi uute tehnoloogiate, tootearendusprotsessi, sotsiaalmeedia turunduse, digilahenduste, kasutajakogemuse hindamise, visualiseerimisoskuste arendamise vastu. Koolituste kaudu soovime toetada ka ettevõtete isikupärase imagoloogia arendamist, turundus- ja reklaamitööd.

Täpse info ja registreerimistingimused leiate linkides kursuse nimele:

TALLINNAS

 - Kuidas mõista noori tehnoloogiarikkas keskkonnas noortega töötava ettevõtjana?

 -  Koostöine robotkäsi - minu tulevikukolleeg?  

30.032021-14.03.2021 Digipööre ühiskonnas ja ettevõttes (koolitus toimub veebis).

9.04 - 7.05.2021 Ristmeedia turundus ja transmeedia loojutustus sotsiaalmeedia kanalites

7.06, 9.06, 11.06. ja 14.06.2021Sotsiaalmeedia turundus algajatele 

Robootika ja MATIK vahendite kasutamine huviringe pakkuvas ettevõttes - kuupäevad täpsustumas!

Kuidas mõista noori tehnoloogiarikkas keskkonnas noortega töötava ettevõtjana? (teine grupp) - toimub sügisel 2021, kuupäevad täpsustumas!

Interaktiivne lugude jutustamine ja ettevõtte nägu - toimub sügisel, kuupäevad täpsustumas!

Kasutajakeskne interaktsioonidisain - toimub sügisel 2021, kuupäevad täpsustumas!

Kasutajakogemuse hindamine (inglise keeles) - kuupäevad täpsustumas!

Kirjeldustõlge - toimub sügisel 2021, kuupäevad täpsustumas!

Montaaž vabavaraga DaVinci Resolve - toimub sügisel 2021, kuupäevad täpsustumas!

Mängustamine ettevõtluses - (inglise keeles) kuupäevad täpsustumas!
 

HAAPSALUS

13.04-11.05.2021 Sotsiaalmeedia turundus ja reklaamide kujundamine

06.10-03.11.2021 Pakendi disain ja tootearendus

E-lahendused autokooli töös - toimub sügisel 2021, kuupäevad täpsustumas!

Toote fotograafia lihtsate vahenditega - toimub sügisel 2021, kuupäevad täpsustumas!

Veebilehe loomise algõpetus - toimub sügisel 2021, kuupäevad täpsustumas!

NB. Palume arvestada, et kursusele registreerudes ei ole te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud. Kursusel osalejate valiku kriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine (see on kirjeldatud õppekavas).Teiega võetakse enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Koolitustel ei saa osaleda riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud.  

Kursuste toimumise kuupäevi täpsustame jooksvalt. 

Sotsiaalfondi logo