Koolitused

Pakume 2021. aastal tasuta koolitusi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.

Ootame koolitustele ettevõtete töötajaid (sh nii väikeettevõtted kui ka suurettevõtteid) ning FIE-sid, kes tunnevad huvi uute tehnoloogiate, tootearendusprotsessi, sotsiaalmeedia turunduse, digilahenduste, kasutajakogemuse hindamise, visualiseerimisoskuste arendamise vastu. Koolituste kaudu soovime toetada ka ettevõtete digi- ja roheoskuste arendamist, juhtimis- ja kommunikatsiooni ning koostööoskuste arendamist, isikupärase imagoloogia arendamist ning turundus- ja reklaamitööd. 

Täpse info ja registreerimistingimused leiate linkides kursuse nimele:

TALLINNAS

09.08. - 17.08.2021 Montaaž vabavaraga DaVinci Resolve 

23.08. - 02.09.2021 Montaaž vabavaraga DaVinci Resolve 

28.08. - 16.09.2021 Interaktiivne lugude jutustamine ja ettevõtte nägu 

28.08. - 07.11.2021 Kirjeldustõlge 

04.10. - 20.12.2021 Robootika ja MATIK vahendite kasutamine huviringe pakkuvas ettevõttes

15.09. - 6.12.2021 Kuidas mõista noori tehnoloogiarikkas keskkonnas noortega töötava ettevõtjana? 

06.09. - 16.09.2021 Elurikkust toetavad lahendused linnades

07.09. - 15.09.2021 Sotsiaalmeedia turundus algajatele

17.09. - 22.10.2021 Ristmeedia turundus ja transmeedia loojutustus sotsiaalmeedia kanalites

23.09. - 14.10.2021 Interaktiivne lugude jutustamine ja ettevõtte nägu

27.09. - 01.10.2021 Mängustamine ettevõtluses (Gamification in Enterpreneurship) - inglise keeles, veebis

27.09. - 15.10.2021 Kasutajakogemuse hindamine (Evaluating User Experience) - inglise keeles, veebis

05.10. - 19.10.2021 Ringmajandus ja jäätmehoolduse alused

06.10. - 27.10.2021 Interaktiivse veebiseminari loomine - veebis. Grupp on täitunud.

20.10. - 15.11.2021 Koostöine robotkäsi - minu tulevikukolleeg?

13.10 - 10.11.2021 Hajusmeeskondade juhtimine, kovisioon ja meediasuhtlus

18.10. - 16.12.2021 Kasutajakeskne interaktsioonidisain - Grupp on täitunud. Registreerumine on lõppenud. 

22.10. - 05.11.2021 Strateegiline jätkusuutlikkuse kommunikatsioon

29.10. - 10.12.2021 Ristmeedia turundus ja transmeedia loojutustus sotsiaalmeedia kanalites

03.11. - 25.11.2021 Õppevideode loomine sisekoolitusteks - paar vaba kohta!

8.11 - 12.11.2021 Ettevõtte sotsiaalne vastutus ja mõjude mõõtmine

08.11. - 26.11.2021 Hajusmeeskondade juhtimine, kovisioon ja meediasuhtlus

17.11. - 08.12.2021 Ringmajandusliku mõtlemise toetamine rohemajandusele üleminekul

HAAPSALUS

06.07.-07.09.2021 E-lahendused autokooli töös

07.09-28.10.2021 Toote fotograafia lihtsate vahenditega

06.10-03.11.2021 Pakendi disain ja tootearendus

19.10-16.11.2021 Veebilehe loomise algõpetus

NB. Palume arvestada, et kursusele registreerudes ei ole te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud. Kursusel osalejate valiku kriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine (see on kirjeldatud õppekavas).Teiega võetakse enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Õppijateks võivad olla ka registreeritud töötud kui ka inimesed, kes hetkel ei tööta, aga pole töötuna registreeritud. Koolitused ei ole suunatud õpetajatele ega riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikele, kuid põhjendatud juhtudel võib ka nende sihtgruppide esindajaid koolitusel osaleda.

Kursuste toimumise kuupäevi täpsustame jooksvalt. 

Sotsiaalfondi logo