Koolitused

Pakume 2022. aastal tasuta koolitusi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.

Ootame koolitustele ettevõtete töötajaid (sh nii väikeettevõtted kui ka suurettevõtteid) ning FIE-sid, kes tunnevad huvi uute tehnoloogiate, tootearendusprotsessi, sotsiaalmeedia turunduse ja kasutajakogemuse hindamise, visualiseerimisoskuste arendamise vastu. Võimalus on arendada oskuseid hajus- ja hübriidmeeskondade kaasamiseks ning toetamiseks ning harjutada organisatsioonile vajaliku sõnumi esitamist meedias. 
Samuti soovime koolituste kaudu toetada esmase valmiduse kujunemist tööks üldhariduskooli õpetaja abina erinevate vajaduste ja isikuomadustega õpilastega ning kujundada juhendajate valmisolekut uute MATIK valdkonna õppemeetodite rakendamiseks huviringides. 

Kõikide koolituste kuupäevad täpsustuvad 2022. a. jaanuari-veebruari kuu jooksul!

TALLINNAS

Registreerimine on juba avatud kursustele:

03.02.2022 - 13.04.2022 Robootika ja MATIK vahendite kasutamine huviringe pakkuvas ettevõttes

11.03.2022 - 08.04.2022 Ristmeedia turundus ja transmeedia loojutustus sotsiaalmeedia kanalites

14.03 – 21.06.2022 Õppija toetamine üldhariduskooli õpetaja abina

21.03.2022 - 26.04.2022 Montaaž vabavaraga DaVinci Resolve

29.03.2022 - 02.05.2022 Hajusmeeskondade juhtimine, kovisioon ja meediasuhtlus 

12.05.2022 - 02.06.2022 Interaktiivne lugude jutustamine ja ettevõtte nägu 

23.05.2022 - 31.05.2022 Sotsiaalmeedia turundus algajatele, 1. kursus

06.06.2022 - 14.06.2022 Sotsiaalmeedia turundus algajatele, 2. kursus

 

HAAPSALUS

22.03.2022 - 12.04.2022 3D modelleerimise algõpetus

 - Praktilised projektid laserlõikepingil 

 - Pakendi disain ja tootearendus 

3.05.2022 - 24.05.2022 Veebilehe loomise algõpetus Wordpressi platvormil
 

NB! Palume arvestada, et kursusele registreerudes ei ole te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud. Kursusel osalejate valiku kriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine (see on kirjeldatud õppekavas). Teiega võetakse enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Õppijateks võivad olla ka registreeritud töötud kui ka inimesed, kes hetkel ei tööta, aga pole töötuna registreeritud. Koolitused ei ole suunatud õpetajatele ega riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikele, kuid põhjendatud juhtudel võib ka nende sihtgruppide esindajaid koolitusel osaleda.

Kursuste toimumise kuupäevi täpsustame siin lehel jooksvalt. 

Sotsiaalfondi logo