KUHI 2020

 

KUHI 2020 Kunstihariduse Ideede konverents tuleb virtuaalselt. Selle asemel, et luua ühist ruumi konverentsisaalis, kasutame erinevaid meediakanaleid rääkimaks võimalustest ja valikutest kunstihariduses. Sügise vältel ilmub erinevaid kunstihariduse artikleid ajakirjanduses ja sõna saavad haridusspetsialistid raadios. Meid huvitavad jätkuvalt küsimused, nagu: millised on õpetajate ja õpilaste valikud kontakt- ja distantsõppel? Mille hulgast või mille alusel valida? Kuidas valida kunstitehnikaid, valikaineid, teemasid, näiteid? Kas valikud annavad vabaduse? Uurime valikuid ja nende mõju õpilastele, õpetajatele, ühiskonnale. Julgustame tegema teadlikke ja läbitunnetatud valikuid kunsti õpetamisel, kunsti väärtustamisel ja kunstiõpetuse arendamisel ajal, mil kasvab nii valikute tegemise võimalus kui ka ettekirjutuste ja nõuete rangus. 

JAGA OMA ÕPPEVIDEOT!

Lisaks kunstihariduse valikute avamisele meedias kutsume kunstiõpetajaid looma ja jagama õppevideoid! Ikka selleks, et uutes oludes oleks kunstiõpetajatel rohkem valikuid ja võimalusi. Lisaks planeerimisele peame õpetajatena olema valmis ootamatusteks, leidma spontaanseid õpiolukordi ja nautima ebamäärasust. Hästi tehtud õppevideo rikastab tundi, eriti vajalik on see aga perioodil, mil mõned õpilased peavad tunniga liituma veebi kaudu või tuleb ootamatult kogu õppetöö distantsõppele viia. Loome koos õppevideote kogumiku, kust kunstiõpetajad saavad inspiratsiooni leida ning heita ka pilgu kolleegide õppetöösse. Lisa oma video ja saa inspiratsiooni teiste videotest! 

Video sobib KUHIle, kui see:

  • sobib kunsti õppimiseks; 
  • on laetud kas Youtube'i või Vimeo keskkonda (kui see pole võimalik, saada video WeTransfer lingiga); 
  • arvestab autoriõigusega ja isikukaitsega (video esitatakse avalikult); 
  • videole on lisatud lühike sisukirjeldus – mida selle videoga saab õppida, sihtgupp, kunstitehnika. Märgi kirjeldusse ka “KUHI 2020”;
  • on kuni 6 minutit pikk.

Saada video link aadressil: kunstihariduse.ideed@gmail.com

Vaata nõuandeid õppevideo tegemiseks

"Kunstihariduse ideed"on Tallinna Ülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia kunstihariduse populariseerimise ja mõttevahetuse platvorm. KUHI eesmärk on ühendada õpetajaharidust, üldharidus- ja huvikoolide tegevõpetajaid ning kaasaegset kunstimaailma loovate küsimuste, uurimistööde ning parimate praktikate jagamise abil.

Küsimuste korral kirjuta:
Jane Remm: jane.remm@tlu.ee
Anneli Porri: anneli.porri@artun.ee

KUHI2020 bänner

MEEDIA KUHI

ÕPPEVIDEOTE KUHI

Indrek Raudsepp
Eesti kunst ajateljel

Õppevideo pakub ülevaate eesti kunstiloost ajateljel. Sobib erinevatele vanuseastmetele, kasutamiseks kunstitunnis ja iseseisvalt.

Indrek Raudsepp
Kreeka ajastud

Õppevideo annab ülevaate Antiik-Kreeka ajajärkudele iseloomulikest väljendustes arhitektuuris, skulptuurist ja tarbekunstis. Sobib hästi iseseisvaks kordamiseks ja kasutamiseks kunstitunnis.

Indrek Raudsepp
Liblikas peeglil ja peeglis

Tabasalu Ühisgümnaasiumi 7.-9. klassi õpilaste suveliblikad. Vaata ka juhendit videos “Suveliblikas”. 

Indrek Raudsepp
Suveliblikas

Loovülesande “Suveliblikas” juhend. Ülesanne sobib III kooliastmele, aga ka noorematele.

Indrek Raudsepp
Realism. Tosca.

Tabasalu Ühisgümnaasiumi III kooliastme õpilaste loovtööd realismi kuldaja näidete ainetel. Rohkem kunstivideosid Indrek Raudsepa Youtube'i kanalis.

Loovustuba MTÜ
Hr Mesilane õpetab 1

Õppevideo sihtgrupiks on lapsed vanuses 6 kuud kuni 3 aastat. Lapsed õpivad koos Hr Mesilasega tundma ja joonistama mõisteid nagu: mesilane, kollane värv, triip, joon, ring ning loodusmaterjalide kasutamist kaardil. Tunnikäik ja juhendid videos. Rohkem videoid www.loovustuba.ee

Eesti Arhitektuurimuuseum
Ole arhitekt 1: mõõtkava.

„Ole Arhitekt!“ on mõeldud 1.-6. klassi õpilastele. Videotes leiab vastuse järgmistele küsimustele, kuidas lihtsate näidetega selgitada mõõtkava, tugevust, loodusjõudude mõju ja konstruktsioonide erinevusi? Kunstiõpetuses aitavad videod avada inimkeha proportsioonide, maketeerimise ja arhitektuuri üldiseid põhimõtteid. Täiendavad õppematerjalid on leitavad Eesti Arhitektuurimuuseumi kodulehel.

Eesti Arhitektuurimuuseum
Ole arhitekt 2: tugevus

„Ole Arhitekt!“ on mõeldud 1.-6. klassi õpilastele. Videotes leiab vastuse järgmistele küsimustele, kuidas lihtsate näidetega selgitada mõõtkava, tugevust, loodusjõudude mõju ja konstruktsioonide erinevusi? Kunstiõpetuses aitavad videod avada inimkeha proportsioonide, maketeerimise ja arhitektuuri üldiseid põhimõtteid. Täiendavad õppematerjalid on leitavad Eesti Arhitektuurimuuseumi kodulehel.

Eesti Arhitektuurimuuseum
Ole arhitekt 3: loodusjõud

„Ole Arhitekt!“ on mõeldud 1.-6. klassi õpilastele. Videotes leiab vastuse järgmistele küsimustele, kuidas lihtsate näidetega selgitada mõõtkava, tugevust, loodusjõudude mõju ja konstruktsioonide erinevusi? Kunstiõpetuses aitavad videod avada inimkeha proportsioonide, maketeerimise ja arhitektuuri üldiseid põhimõtteid. Täiendavad õppematerjalid on leitavad Eesti Arhitektuurimuuseumi kodulehel.

Eesti Arhitektuurimuuseum
Ole arhitekt 4: maja skelett

„Ole Arhitekt!“ on mõeldud 1.-6. klassi õpilastele. Videotes leiab vastuse järgmistele küsimustele, kuidas lihtsate näidetega selgitada mõõtkava, tugevust, loodusjõudude mõju ja konstruktsioonide erinevusi? Kunstiõpetuses aitavad videod avada inimkeha proportsioonide, maketeerimise ja arhitektuuri üldiseid põhimõtteid. Täiendavad õppematerjalid on leitavad Eesti Arhitektuurimuuseumi kodulehel.

Triin Resik
Värvid

Meenutusvideo värvide segunemisest. Videos on näidatud ja seletatud primaar-, sekundaar- ja tertsiaarvärvid. Sobib nii iseõppijale kui ka kunstitundi.

Tanel Roomere
Aerosoolidega maalimine

Kunstitund, maalimine, aerosoolvärvid. Ülesanne sobib III kooliastmele ja vanematele. Soovitav on kasutada vesialuselisi aerosoole ehk akrüülvärviga aerosoole. 

Merle Vingerfeld 
Värvijooksumäng guaššvärvidega

Kunstitegevus on mõeldud erinevatele vanusegruppidele- lasteaia-, koolilastele ja täiskasvanutele. Kunstitöödes hakkab värvide kooslus ja nende kiigutamine paberil maalijat suunama. Aktsioonmaali tehnika kaudu avastame töödes erinevaid värvi ja vormi kombinatsioone.

Lilli-Krõõt Repnau 
Jalad

Praktiline juhend jalgade joonistamiseks. Video sobib õppimiseks kodustes tingimustes, kus jalad saab paljaks võtta. Inspireeriv video sobib hästi iseõppijale ning distantsõppeks huvikoolis või üldhariduskooli III kooliastmele ja vanematele.

Kalev Vapper
Elusa kunsti tund

Video on osa kunstniku ja kunstiõpetaja Kalev Vapperi pikemana planeeritud sarjast, mis paneb mõtlema kunsti ja elu piiride, võimaluste ning küsimuste üle, raputades oma humoorikal ning mängulisel moel seniseid kunsti- ja kunstiõppega seotud stampe. Eesmärk on avada ootamatu nurga alt kunstiga seotud küsimusi ning teemasid, avardada ettekujutust kunstist, selle levinud vormidest ning normidest.
Video on mõeldud kõigile, kes mis tahes põhjusel kunsti üle mõtlevad, seda kogevad, loovad või vältida püüavad.   

Reti Kokk
Sõbrapäeva kingitus tikutopsist

Video tutvustab, kuidas tikutopsist sõbrapäevaks või mõneks muuks puhuks vahvaid kingitusi meisterdada. Miks mitte panna head soovid kaardi asemel kirja hoopis väikese topsi sisse? Sobib nii isetegemiseks kui ka I, II kooliastmel kunstitunnis kasutamiseks.
 

 
Minni Moyle
Kunst läbi kehalise kogemuse

Õppevideo tutvustab, miks ja kuidas kehalist kogemust kaasavaid meetodeid kunstitunnis kasutada. See on mõeldud kunstiõpetajatele nii üldhariduskooli kui huvikoolis ja muuseumis.