KUHI 2020

 

KUHI 2020 Kunstihariduse Ideede konverents tuleb virtuaalselt. Selle asemel, et luua ühist ruumi konverentsisaalis, kasutame erinevaid meediakanaleid rääkimaks võimalustest ja valikutest kunstihariduses. Sügise vältel ilmub erinevaid kunstihariduse artikleid ajakirjanduses ja sõna saavad haridusspetsialistid raadios. Meid huvitavad jätkuvalt küsimused, nagu: millised on õpetajate ja õpilaste valikud kontakt- ja distantsõppel? Mille hulgast või mille alusel valida? Kuidas valida kunstitehnikaid, valikaineid, teemasid, näiteid? Kas valikud annavad vabaduse? Uurime valikuid ja nende mõju õpilastele, õpetajatele, ühiskonnale. Julgustame tegema teadlikke ja läbitunnetatud valikuid kunsti õpetamisel, kunsti väärtustamisel ja kunstiõpetuse arendamisel ajal, mil kasvab nii valikute tegemise võimalus kui ka ettekirjutuste ja nõuete rangus. 

JAGA OMA ÕPPEVIDEOT!

Lisaks kunstihariduse valikute avamisele meedias kutsume kunstiõpetajaid looma ja jagama õppevideoid! Ikka selleks, et uutes oludes oleks kunstiõpetajatel rohkem valikuid ja võimalusi. Lisaks planeerimisele peame õpetajatena olema valmis ootamatusteks, leidma spontaanseid õpiolukordi ja nautima ebamäärasust. Hästi tehtud õppevideo rikastab tundi, eriti vajalik on see aga perioodil, mil mõned õpilased peavad tunniga liituma veebi kaudu või tuleb ootamatult kogu õppetöö distantsõppele viia. Loome koos õppevideote kogumiku, kust kunstiõpetajad saavad inspiratsiooni leida ning heita ka pilgu kolleegide õppetöösse. Lisa oma video ja saa inspiratsiooni teiste videotest! 

Video sobib KUHIle, kui see:

  • sobib kunsti õppimiseks; 
  • on laetud kas Youtube'i või Vimeo keskkonda (kui see pole võimalik, saada video WeTransfer lingiga); 
  • arvestab autoriõigusega ja isikukaitsega (video esitatakse avalikult); 
  • videole on lisatud lühike sisukirjeldus – mida selle videoga saab õppida, sihtgupp, kunstitehnika. Märgi kirjeldusse ka “KUHI 2020”;
  • on kuni 6 minutit pikk.

Saada video link hiljemalt 22. oktoobriks aadressil: kunstihariduse.ideed@gmail.com

Vaata nõuandeid õppevideo tegemiseks

"Kunstihariduse ideed"on Tallinna Ülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia kunstihariduse populariseerimise ja mõttevahetuse platvorm. KUHI eesmärk on ühendada õpetajaharidust, üldharidus- ja huvikoolide tegevõpetajaid ning kaasaegset kunstimaailma loovate küsimuste, uurimistööde ning parimate praktikate jagamise abil.

Küsimuste korral kirjuta:
Jane Remm: jane.remm@tlu.ee
Anneli Porri: anneli.porri@artun.ee

KUHI2020 bänner