Uurimisrühm

Tallinna Ülikooli koolituste otsing

Tallinna Ülikooli visioon on olla targa eluviisi eestvedaja ja kujundaja Eestis – selle saavutamiseks keskendub digitehnoloogiate instituut oma õppe-, teadus- ja arendustegevuses digi- ja meediakultuuri fookusvaldkonnale. Digi- ja meediakultuuri sihiks on panustada kasutajasõbraliku digikultuuri ja meediakeskkonna arengusse. Meie akadeemilised suunad on haridustehnoloogia, infoteadused, inimese ja arvuti interaktsioon, matemaatika ja matemaatika didaktika ning rakendusinformaatika (tutvu akadeemiliste suundadega)

Digitehnoloogiate instituudi akadeemilistest suundadest lähtuvalt on meie koolitusvaldkonnad määratletud järgmiselt:

Haridustehnoloogia valdkonnas pakume koolitusi haridusasutuste töötajatele ning koolitus- ja arenguprogramme organisatsioonidele oma digivõimekuse tõstmiseks, võimaldades täiustada erinevaid protsesse organisatsioonis ning rikastada töötajate ja organisatsiooni õppimis- ja arenguvõimalusi. 

Inimese ja arvuti interaktsiooni valdkonna koolitused keskenduvad interaktsioonidisainile, usaldusväärsetele, hajutatud ja füsioloogial põhinevatele interaktsioonidele kattes terve rea inimese ja arvuti interaktsiooni, disaini ning mängustamisega seotud aspekte.

Informaatika valdkonnas pakume peamiselt rakendusinformaatika alast koolitust keskendudes IT-õppe juurutamise problemaatikale kõrghariduses ning IT-vahendite rakendamisele teistes (sh mitte-IT) valdkondades.

Infoteaduste valdkonnas pakume täiendusõpet info- ja teadmusjuhtimise, infokäitumise, infopädevuste, digitaalraamatukogunduse, elektroonilise kirjastamise ning elektroonilise dokumendi- ja arhiivihalduse valdkondades. Täiendkoolituse fookuses on ka infokultuuri, infokäitumise ja infopraktikate muutused digitaalses keskkonnas.

Matemaatika ja matemaatika didaktika valdkonnas pakume täiendõpet eelkõige matemaatika õpetajatele, aga samuti matemaatika rakendajatele erinevates valdkondades. Matemaatika didaktikas on täiendkoolituse fookuses matemaatika õppimise ja õpetamise didaktilised probleemid, eelkõige õpetajate ja õpilaste arusaamad matemaatikast, selle õppimisest ning õpetamisest.

Miks valida DTI koolitused?

  • vajaduspõhisus - koolituse keskmes on õppija ja organisatsiooni reaalsed arenguvajadused;
  • praktilisus - koolitusmeetodid võimaldavad õpitavat koheselt praktikasse rakendada;

  • teaduspõhisus - koolitused tuginevad tugevale teoreetilisele baasile, mis on kombineeritud tõhusalt toimivaks praktiliseks tervikuks.

Milliseid professionaalse arengu võimalusi pakume?

  • koolitused tellimisel - loome võimaluse meeskondlikuks õppimiseks lähtuvalt iga organisatsiooni vajadustest kas lühiajalise koolitusena või koolitusprogrammina;

  • individuaalkonsultatsioonid - lähtume konkreetse inimese arenguvajadusest;

  • praktilised töötoad – kaasame osalejad koolitusse praktiliste rakenduste tundmaõppimiseks ja rakendamiseks;

  • arenguseminarid – lähtume organisatsiooni arenguvajadustest digi- ja meediakultuuri arendamisel;

  • e-kursused – pakume paindlikku võimalust täiendusõppes virtuaalseid õpikeskkondi kasutades;

Koolitajad

Meie koolitajateks on digitehnoloogiate instituudi õppejõud ja teadurid koos heade koostööpartnerite ja parimate praktikutega.

Võta meiega ühendust

 

PostiaadressNarva mnt 29, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9428