two men

Kursuse sihtgrupiks on tarkvaraarendusega tegelevad informatsioonitehnoloogia (IT) ettevõtted ja ettevõtted, kellel on plaanis keerulisemat IT alast teenust tellida. 

Kursuse tulemusena eristab õppija kasutajakogemuse põhikarakteristikuid,  hindab oma ettevõtte interaktiivse toote üldist kasutajakogemust lihtsamate meetoditega ning teeb teadlikke otsuseid ettevõttele IT-toote tellimisel või arendamisel kasutajakogemuse põhjal.

Õppetöö toimub töötoa vormis probleemipõhise õppena. Iseseisev töö sisaldab kasutajakogemuse andmete kogumist küsitluse või intervjuu käigus.

1. päev

  • 2t diskussioon kliendi vajaduste väljaselgitamiseks (fookusgrupp)
  • 2t töötuba kasutajakogemusest ja disainikontseptsioonist (ideede genereerimine)
  • 2t töötuba kasutajakogemuse aspektidest konkureerivate toodete põhjal (kvalitatiivne analüüs)
  • 2t Iseseisev töö (andmete kogumine)

2. päev

  • 2t töötuba kasutajakogemuse kriitilistest aspektidest tellitava või arendatava toote põhjal (kvantitatiivne analüüs)
  • 2t töötuba oma toote kasutaja tundmaõppimisest (käitumisanalüüs)
  • 2t kokkuvõte ja järeldused

Kursuse hind on 4500€, osalejate arv ei ole piiratud. Tellimuskoolitus

Koolitaja Mati Mõttus, Phd

Õppetöö toimub vastavalt vajadusele TLÜs või kliendi juures.