käed sülearvutil töötamas

Enne 2016/2017. õa immatrikuleeritud üliõpilase õppekavaversioonis kehtestatud arvutioskuse nõuete täitmist on võimalik tõendada arvutialaste pädevuste testi või ainekursuse eksami sooritamisega (ÕKE § 16 lg 3).

Digitehnoloogiate instituut viis viimase arvutialaste pädevuste testimise läbi 2017/18. õa kevadsemestril. Nüüd on võimalik oma arvutialaseid oskuseid tõendada ECDL sertifikaadi abil. Sertifikaadiga tuleb kinnitada oskusi kolme baasmooduli (arvuti põhitõed, tekstitöötlus ja tabelitöötlus) ning ühe standard mooduli (esitlus) ulatuses. ECDL sertifikaat esitatakse Digitehnoloogiate instituuti (A-431).

Arvutioskuse omandamiseks pakub digitehnoloogiate instituut vastavalt teiste instituutide tellimustele kursust IFI6206.DT Digipädevuste baaskursus. Kuni 2016/2017 õa pakuti ka kursust IFI6001.DT Arvuti töövahendina. Nende ainekursuste eksami sooritamine sobib arvutioskuse nõuete tõestamiseks.