Kui läbid Lähis-Ida keelte ja kultuuride kõrvaleriala, oskad araabia keelt vähemalt B1-tasemel ning tunned Lähis-Ida kultuurilugu, kirjanduse olulisi teemasid ja tähtsamaid autoreid ning mõostad Lähis-Ida ühiskondade peamisi probleeme ja oskad nende üle arutleda.

Õppejõud

Helen en Geršman on Lähis-Ida uuringute lektor. Täiendanud ennast erinevates ülikoolides Hispaanias, Iisraelis, Türgis ja Süürias omandas ta aastal 2017 Tallinna ülikoolis doktorikraadi kultuuride uuringute erialal. Tema uurimisvaldkonnad on araabia keel, kirjandus ja retoorika.