Skip navigation

Aknest kui probleemist paljude jaoks


On teada, et ummistunud poorides on Propionibacterium acnes võimeline oma loomuliku elutsükli jooksul tootma suures koguses aknet põhjustavat endogeenset porfüriini (uroporphyrin ja coproporphyrin). Porfüriin imendab valgusenergiat UV-kiirguse ja nähtava sinise spektri läheduses.
P.acne eksponeerimine sinisele valgusele (415nm) põhjustab bakteriaalsete porfüriinide fotoergutuse, seega põhjustab hapnikku tootlikkust, mis bakterid hävitab. In vitro ja in vivo uuringud uudsete kõrge intensiivsusega, kitsaspektrilise sinise valgusega näitavad 90%-list bakterite hävimist inimese nahas. Seansid kolmel järjestikusel päeval näitavad aknet põhjustavate bakterite vähenemist 99,9% ulatuses.
Porfüriinid on sinisele valgusele 10 korda tundlikumad kui punasele valgusele.

Punase valguse kasutamine pole meditsiinis midagi uut. Juba 1890-ndatel aastatel ravis dr. Neils Finsen punetisi ja rõugeid punase ja infrapunase valgusega.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike License 3.0