Skip navigation

Õpiobjekti avaleht

 

                      Taastumisvahendid II

Õpiobjekt on loodud Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkooli reisikorralduse, hotellimajanduse ja toitlustusteenuste korralduse õppekavade aine "Tööohutus ja töötervishoid" toetavaks õppematerjaliks. Hotellimajanduse, reisikorralduse ja toitlustusteenuseid korraldavate ettevõtete töötajad puutuvad oma igapäevases töös kokku paljude inimestega, samas ka keeruliste ja pingeliste olukordadega. Töötervishoiu teema all tähtsustame enesereguleerimise vajalikkust ja oskust psühholoogiliste ohutegurite mõju ennetamiseks töökeskkonnas, et ennetada elukvaliteedi langust ja taastada võimalikult kõrget kehalist, meelelist, intellektuaalset, psüühilist ja sotsiaalset aktiivsust. Üliõpilased saavad elementaarsed teadmised kolmest füüsikalisest taastumisvahendist: soola- ja valgusravi olemusest ning kvaliteetse une kui väga vajaliku taastumisvormi tähtsusest.


Koostaja Marelle Grünthal-Drell

Inimeseõpetus/Esmaabi/Tööohutus ja töötervishoid

Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkool

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike License 3.0