Skip navigation

UV-kiirguse ohtlikkus

  • Maapinnale jõudev UV-kiirgus on otseselt seotud osoonikihi paksusega.
  • Osoonikihi tähtsus seisneb selles, et see toimib nagu filtrina- neelab Päikeselt lähtuvat lühilainelist ultraviolettkiirgust ning tõkestab kahjuliku UV-B kiirguse jõudmise maapinnale olulisel määral. Huvi korral loe veel SIIT!
  • Osoonihulga vähenemine 10% võrra võib suurendada nahavähi esinemissagedust 26%. On leitud uusi tõendeid, et UV-B on ka väga halvaloomuliste melanoomide põhjustajaks.
  • Ohtlikkus seisneb ka selles, et inimene ei suuda ühegi oma meelega seda enne tajuda, kui kahjustav toime on juba tekkinud (nt nahapõletus või nahavähialged).
  • UV kiirgus ei näi ohtlik, seda ei tea ka karta, kuid üledoseerimise tagajärjeks võib olla naha enneaegne vananemine, kuivamine, kortsude tekkimine ja oht haigestuda nahavähki.
  • Liiga palju päikest on ohtlik, mis aga ei tähenda, et te ei või päikese käes olla!

Loe Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Osooniveebi (klikka )

"Suurenenud UV-kiirguse tase maapinnal kahjustab inimeste tervist ja rikub õhukvaliteeti"

Sealt leiad ka lause, et Põhja-Eesti regionaalhaigla onkoloogiaosakonna andmeil tõuseb naha pahaloomulisse kasvajasse melanoomi haigestumine Eestis 5–6 protsenti aastas ja seda just noorte, 20–40-aastaste inimeste seas!

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike License 3.0