Skip navigation

Eesmärgid, õpiväljundid ja õpitulemused

Eesmärgid:

  • väärtustada tervislikku eluviisi ja seejuures stressi ennetamist;
  • propageerida enesereguleerimise võimalusi kiires ning pingelises elutempos;
  • toetada hotellimajanduse, reisikorralduse ja toitlustusteenuste korralduste üliõpilaste iseseisvat õppimist;
  • koondada üheks õppematerjaliks erinevat informatsiooni soolaravi, valgusravi ja unehügieeni kohta.

Õpitulemused:

  • üliõpilane teab tervisliku soola-ja valgusravi mõjust inimese närvisüsteemile ja erinevatele organsüsteemidele;
  • üliõpilane omab ülevaadet une olemusest ja piisava uneaja vajalikkusest organismile.

Õpitulemuste kontroll:

  • üliõpilane saab oma õpitulemusi kontrollida materjali lõpus oleva 25 kontrollküsimusega.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike License 3.0