Contact us:

Telefon(+372) 640 9379

People

Open Academy
Name Profession Room E-mail Phone no.
Katrin Männik Head A-230 katrin.mannik@tlu.ee
Külliki Tafel-Viia Head of Development Projects A-229 kylliki.tafel-viia@tlu.ee +372 640 9361
Ingrid Hindrikson A-109 ingrid.hindrikson_01@tlu.ee +372 619 9516
Silja Lassur Development Projects Expert A-229 silja.lassur@tlu.ee +372 640 9361
Lilian Rückenberg Continuing Education Project Manager A-109 lilian.ruckenberg@tlu.ee +372 619 9516
Marge Kõrvits Open Learning Specialist A-228 marge.korvits@tlu.ee +372 640 9139
Nils Nõmm EXU Sales and Project Expert A-109 nils.nomm@tlu.ee +372 619 9516
Margot Adamson Communication and Marketing Expert A-230 margot.adamson@tlu.ee +372 640 9379
Centre for International Examinations
Name Profession Room E-mail Phone no.
Sirle Kivihall Manager of Centre S-327 sirle.kivihall@tlu.ee +372 640 9302
Kerli Haas Assistant
Gerdel-Gris Viil Exams Manager S-327 gerdel-gris.viil@tlu.ee +372 640 9360
Kaarin Truus Examination Coordinator S-327 kaarin.truus@tlu.ee +372 640 9300

Koolitusjuhid

Nimi Fookusvaldkond Telefon  
Elina Tahvel kultuurilised kompetentsid / cultural competences +372 640 9289, 509 0216  

Marleen

Allemann

ühiskond ja avatud valitsemine / society and open governance +372 6409 456  
Katrin Sigijane digi- ja meediakultuur (meedia, film, kunst) / digital and media culture (media, film, arts) +372 619 9908  
Liina Kirsipuu digi- ja meediakultuur (informaatika, infoteadus) / digital and media culture (informatics, information science) +372 640 9421  
Katrin Soidra-Zujev terve ja jätkusuutlik eluviis / healthy and sustainable lifestyle +372 639 1751  
Ann Leppiman haridusuuendus / educational innovation +372 619 9857  
Riina Stahl haridusuuendus (noorsootöö, andragoogika, eripedagoogika) / educational innovation (youth work, andragogy, special education) +372 619 9774  
Heli Kaldas terve ja jätkusuutlik eluviis (Haapsalu kolledž) / healthy and sustainable lifestyle (Tallinn University Haapsalu College) +372 472 0249