Põhitööülesanded

Kultuuriliste kompetentside fookusvaldkonna täiendusõppe korraldamine

Humanitaarteaduste instituudi üliõpilaste praktikavõimaluste arendamine ja korraldamine