koostööpartnerit väärtust loova ja jätkusuutliku koostöö eest koolitus-arendusprojektide elluviimisel.

 
Aasta Koolituspartner 2019

EESTI TÖÖTUKASSA
Täname Mariliis Saat koostöö eest humanitaarteaduste instituudiga Eesti Töötukassa töötajate koolitamisel.  

TALLINNA HARIDUSAMET
Täname Marika Pettai koostöö eest haridusteaduste instituudiga arenguprogrammide väljatöötamisel uutele sihtgruppidele sh huvikoolide juhid ja õpetajad.  

Aasta Koolituspartner 2018

MTÜ HOOLING
Täname Ilona Sillak ja Maili Liinev koostöö eest hariduse valdkonna koolituste läbiviimisel.

TELIA EESTI AS
Täname Kristi Kollo koostöö eest kirjaliku kommunikatsiooni koolituste valdkonnas.

EESTI ASENDUSKODU TÖÖTAJATE LIIT
Täname Meelis Kukk koostöö eest "Noortelt noorele" tugiisiku koolituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

Aasta Koolituspartner 2017

HITSA 
Koostöö eest sisekoolitajate arendusprogrammis.

TALLINNA TEENINDUSKOOL
Koostöö eest kursuste korraldamisel Tallinna Ülikoolis õppivatele kutseõpetajatele.

TALLINNA ETTEVÕTLUSAMET
Koostöö eest lühiloengusarjas "Avatud akadeemia"  aastatel 2016-2017.

MAANTEEAMET
Koostöö eest täienduskoolituses "Kirjalik kommunikatsioon: ladus eneseväljendus ja korrektne eesti keel”.

KIILI GÜMNAASIUM
Koostöö eest meedia, ristmeedia ja lühifilmi õppekavade katsetamises ja elluviimises.

Aasta Koolituspartner 2016

TALLINNA INGLISE KOLLEDŽ
 2016. aasta vaieldamatult üks innovatiivsemaid koostööpartnereid, kes on võõrustanud oma koolis erinevatest kursustest osavõtnud õpetajaid. Muutuva õpikäsituse (MÕK-i) rakendamine selles koolis toimub erinevates valdkondades: õppijakeskse keskkonna loomine koolis, lõimitud õpe, individuaalne lähenemine õppe- ja kasvatusprotsessis, k.a hindamissüsteemi rakendamisel, mitmekultuuriliste õppekavade väljatöötamine, andekate õpilaste toetamiseks mõeldud programmi kavandamine.

Aasta Koolituspartner 2015

AS SWEDBANK
Aastatepikkust koostööd Swedbankiga iseloomustatakse sõnadega, kui tulemuslik, väärtust loov ja jätkusuutlik koolituskoostöö.

PEETRI LASTEAED-PÕHIKOOL
Pikaajaline koostööpartner erinevatel juhtimisalastel koolitustel alates aastast 2013. Alates aastast 2013 on Peetri kool panustanud EDUKO programmi raames läbiviidavatesse kursustesse läbi õppekavade arendamise  ja õppetegevuse läbiviimise, inspiratsiooniõppekäikude ettevalmistamise ja läbiviimise kaudu. Eriti tähelepanuväärne on olnud koostöö personali juhtimisega seotud teemade raames.

Aasta Koolituspartnerid 2014

RIIGIKANTSELEI TIPPJUHTIDE KOMPETENTSIKESKUS
Riigikantselei Tippjuhtide Kompetentsikeskus teeb koostööd Tallinna Ülikooli avatud ülikooliga tippjuhtide ja juhtide järelkasvu vajadusi arvestavate koolitusprogrammide kavandamisel ja elluviimisel.

KRISTI MIKIVER
Kristi Mikiver kutsus ellu Rahandusministeeriumi personaliplaneerimise koolituste hanke ning koolitas selle raames 14 päevaga 84 inimest.

EESTI SPORDIMEDITSIINI KLASTER
Eesti Spordimeditsiini klaster osales harrastussportlaste loengusarja “Treeni teadlikult” loengukava väljatöötamisel ja  turundamisel. Edukas loengusarjas osales aasta jooksul 1644 inimest.

Aasta Koolituspartnerid 2013

EESTI INSTITUUT
Eesti Instituut toetab eesti keele kursuste läbiviimist Tallinna Ülikooli suvekooli raames.

Aasta Koolituspartnerid 2012

AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE SUURSAATKOND
Jätkusuutliku koostöö ja professionaalse panuse eest reklaami ja imagoloogia eriala üliõpilastele praktikavõimaluste loomisel piraatlusvastaste kampaaniaklippide konkursside raames aastatel 2008 - 2012.

EESTI AUTORIÕIGUSTE KAITSE ORGANISATSIOON
Jätkusuutliku koostöö ja professionaalse panuse eest reklaami ja imagoloogia eriala üliõpilastele praktikavõimaluste loomisel piraatlusvastaste kampaaniaklippide konkursside raames aastatel 2008 - 2012.

ELISA EESTI AS
Professionaalse koostöö eest erinevate mahukate kommunikatsioonivaldkonna koolituste läbiviimisel aastatel 2011 - 2012.

POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMETI LÕUNA POLITSEIPREFEKTUUR
Pikaajalise ja professionaalse koostöö eest mahukate personaliarenduse ning juhtimise valdkondade koolituste läbiviimisel aastatel 2006 - 2012.

EESTI RAHVUSRINGHÄÄLING
Panuse eest Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakooli tasemeõppe edendamisel, rahvusvahelise konverentsi  "Televisioon pärast televisiooni" ja Tudengifilmide festivali "Sleepwalkers" läbiviimisel.

EESTI LASTEKIRJANDUSE KESKUS
Pikaajalise koostöö ja panuse eest Tallinna Ülikooli Täiendõppekeskuse koolituste kvaliteedi tõstmisel klassi- ja lasteaiaõpetajate õppekäikude läbiviimise raames.

EESTI OLÜMPIAKOMITEE
Pikaajalise koostöö eest kehalise kasvatuse õpetajate koolitusvõimaluste arendamisel ja treenerite koolituste läbiviimisel aastatel 2005 - 2012.

SA ÜLIKOOLIDE KESKUS SAAREMAAL
Pikaajalise ja meeldiva koostöö eest Tallinna Ülikooli õppimisvõimaluste vahendamisel ning projektide ja teavitustegevuse läbiviimisel Saaremaal.

Aasta Koolituspartnerid 2011

EESTI REKLAAMIAGENTUURIDE LIIT
Jätkusuutliku panustamise eest reklaami ja imagoloogiatudengite praktikavõimaluste loomisel, praktikute kaasabil õppetöö mitmekesistamisel ja  simulatsioonimäng The Pitch läbiviimisel.  

EUROOPA KOMISJONI EESTI ESINDUS
Tõhusa ja meeldiva koostöö eest suvekooli "Suhtlemine meediaga" ja teiste kommunikatsioonialaste koolituste läbiviimisel.  

TARGA TÖÖ ÜHING
Pikaajalise koostöö eest projekti „Riskirühmade tööturule sisenemist ja töötamist toetavate kaugtöökeskuste võrgustiku arendamine“ raames piirkondlike kaugtöökeskuste arendamisel, uute õppekavade väljatöötamisel ja koolituste läbiviimisel.  

TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOL
Õppejõudude arengu tähtsustamise ja süsteemse toetamise eest koostöös Tallinna Ülikooliga.  

RIIGIKOGU KANTSELEI
Pikaajalise ja meeldiva koostöö eest erinevate juhtimise, personaliarenduse ja kommunikatsioonialaste koolituste läbiviimisel.  

Aasta Koolituspartnerid 2010  

EV KESKKONNAMINISTEERIUM
Süsteemse, väärtust loova ja jätkusuutliku koostöö eest ülikooli elukestva õppe valdkonnas sisekoolitajate koolitamisel.  

EV SOTSIAALMINISTEERIUM
Eduka koostöö eest Sotsiaalministeeriumi kõneisikute kommunikatiivsete oskuste arenguprogrammi raames.  

SISEKAITSEAKADEEMIA
Süsteemse, väärtust loova ja jätkusuutliku koostöö eest ülikooli elukestva õppe valdkonnas juhtide ja spetsialistide koolitamisel.  

EESTI KUNSTIAKADEEMIA
Süsteemse, väärtust loova ja jätkusuutliku koostöö eest ülikooli elukestva õppe valdkonnas õppejõudude koolitamisel.  

Aasta Koolituspartnerid 2009  

EV KAITSEMINISTEERIUM
Väärtust loova ja jätkusuutliku koostöö eest ülikooli elukestva õppe valdkonnas riigikaitseõpetajate koolitamisel.  

TARBIJAKAITSEAMET
Väärtust loova ja jätkusuutliku koostöö eest ülikooli elukestva õppe valdkonnas tarbijahariduse portaali Dolceta.eu arendamisel.  

MAKSU- JA TOLLIAMET
Süsteemse ja suuremahulise koostöö eest ülikooli elukestva õppe valdkonnas Maksu- ja Tolliameti tipp- ja keskastmejuhtide koolitamisel.