N

imetusega Tallinna Ülikooli Aasta Koolitusjuht tunnustatakse Tallinna Ülikooli elukestva õppe valdkonna töötajat väljapaistvate tulemuste eest koolitusvaldkonna arendamisel, koolitus-arendusprojektide läbiviimisel ja/või koolitusmahu suurendamisel.

Aasta Koolitusjuht 2019

PIRJE JÜRGENS
Digitehnoloogiate instituudi koostöö- ja koolitusjuht
Koostöö ja panuse eest elukestva õppe valdkonnas

Aasta Sisekoolitusjuht 2019

MARIKA MATVEJEVA
Personaliosakonna koolitus- ja mobiilsusspetsialist
Kursuse "Kultuuridevaheline suhtlus" eduka läbiviimise eest

Aasta Koolitusjuht 2018

RIINA STAHL
Haridusteaduste istituudi Õpetajate Akadeemia koolitusjuht Riina Stahl on loonud head kontaktid majasiseste koolitajatega ja majaväliste klientidega. Reageerib kiirelt ja asjatundlikult kõigile huvilistele ja enamikel juhtudel saab ka huvist konkreetne koolitus.

Aasta Koolitusjuht 2017

MARIKA KUTŠKOVA
Ühiskonnateaduste instituudi koolitusjuht
Täiendusõppekavade arendamise ja panuse eest koolitusjuhtide võrgustikus.

LILIAN RÜCKENBERG
Avatud akadeemia ttäiendusõppe projektijuht
Täiendusõppekavade arendamise, eduka lühiloengusarja "Avatud akadeemia", "Partnernädala 2017" loengute ja panuse eest koolitusjuhtide võrgustikus.

Aasta Koolitusjuht 2016

ELINA TAHVEL
Humanitaarteaduste instituudi koolitusjuht
Klientide sõnul on Elina hea suhtleja, lahendustele orienteeritud ja kiire. Tänu tema tublile tööle kasvas TÜHI koolituste maht 30 korda võrdluses 2015. aastaga. 

Aasta Koolitusjuhid 2015

KATRIN SOIDRA-ZUJEV
Loodus- ja terviseteaduste instituudi täiendusõppe koolitusjuht
Katrini panusest hea koolitusjuhina annab märku loengusarjade Treeni teadlikult ja Tervise Liikumise Ülikool jätkusuutlikuna hoidmine. 2013-l alanud sarjas ei ole ükski teema nende aastate jooksul kordunud.  Loengusarjade kõrval on ta välja töötanud kehakultuuriõpetajate, treenerite ja lastevanemate teadlikkuse tõstmiseks mõeldud koolitusi.

KATRIN KUUSIK
Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi täienduskoolituse spetsialist
Katrin Kuusikut tunnustatkse BFMi täiendkoolituste arendamise eest ja nende mahu väga jõulisel kasvatamisel.

Aasta Koolitusjuhid 2014

IRINA BIRJUKOVA
Täiendõppekeskuse koolitusjuht
Asjalik, vastutulelik, abivalmis ja nutikas koolitusjuht, kelle tugevaim külg on koostöö vedamine Eesti venekeelsete haridusasutuste koolitusvaldkondade pikaajalisel arendamisel ja koolitusprojektide läbiviimisel.

ELINA TAHVEL
Avatud Ülikooli koolitusjuht
Töökas ja pühendunud koolitusjuht, kes koordineerib ja turundab suuremahulisi ja edukaid kommunikatsioonivaldkonna täienduskoolitusi, mis on positiivseks mainekujunduseks tervele Tallinna Ülikoolile.

Aasta Koolitusjuhid 2013

BIRGIT KIRSIMÄGI
Suve- ja talvekooli projektijuht

LILIAN RÜCKENBERG
Avatud ülikooli Koolituskeskuse koolitusjuht 

Aasta Koolitusjuhid 2012

KRISTA TIIT
Personali arendus- ja mobiilsuskeskuse koolitusjuht
Professionaalse ja täiskasvanute täiendusõppe põhimõtteid väärtustava töö eest Tallinna Ülikooli õppejõudude arengu toetamisel ja uute kõrgkoolididakika õppekavade arendamisel koostöös akadeemiliste üksustega.

SIRJE IDEON
Täiendõppekeskuse kutseaasta projektijuht
Professionaalse ja täiskasvanute täiendusõppe põhimõtteid väärtustava töö eest kutseaasta tugiprogrammi, mentorkoolituse programmi ja kutseõpetaja kohanemisaasta koolitusprogrammi juhtimisel ja arendamisel.

Aasta Koolitusjuhid 2011

KATRIN SOIDRA - ZUJEV
Terviseteaduste ja Spordi Instituudi koolitusjuht
Väljapaistvate tulemuste eest uute elukestva õppe projektide, Tervise ja Liikumise Ülikool ning harrastusliikujate koolitused edukal käivitamisel, kehalise kasvatuse õpetajate täienduskoolituste õppekavade arendamisel ja läbiviimisel.

KÜLLI RAUK
Täiendõppekeskuse koolitusjuht
Väljapaistvate tulemuste eest projektitaotluste koostamisel ning täienduskoolituse õppekavade arendamisel ja koolituste läbiviimisel koostöös Kasvatusteaduste Instituudi, Kunstide Instituudi, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituudi ning Riigiteaduste Instituudiga.  

Aasta Koolitusjuhid 2010

KADRI KOHA
Rakvere Kolledži täienduskoolituse programmijuht
Väljapaistvate tulemuste eest kolledži koolitusvaldkondade arendamisel ja kohalikule kogukonnale lisaväärtust loovate õppimisvõimaluste pakkumisel elukestva õppe eesmärgil.  

AIRE LUTS - VÄHEJAUS
Avatud ülikooli Juhtimis- ja Personaliarenduskeskuse juhataja kt, juhtimise valdkonnajuht
Väljapaistvate tulemuste eest juhtimise ja personaliarenduse koolitusvaldkondade arendamisel ning koolitus-arendusprojektide läbiviimisel koostöös akadeemiliste üksuste ja teiste koostööpartneritega.  

KADI MURR
Balti Filmi- ja Meediakooli BFM Koolitused projektijuht
Väljapaistvate tulemuste eest filmi ja meedia koolitusvaldkonna arendamisel ning Balti Filmi- ja Meediakoolile lisaväärtust loovate õppimisvõimaluste pakkumisel eelõppe valdkonnas.  

Aasta Koolitusjuhid 2009

TRIIN KÜTT
Avatud ülikooli Juhtimis- ja Personaliarenduskeskuse töö- ja ametioskuste valdkonnajuht
Väljapaistvate tulemuste eest ESF meetme 1.3.1 projekti „Riskirühmade tööturule sisenemist ja töötamist toetavate kaugtöökeskuste võrgustiku arendamine“ raames kogu Eestit hõlmava kaugtöökeskuste eestvedajate koolitusprogrammi väljatöötamisel ja käivitamisel.  

MONICA SAKK
Avatud ülikooli Täiendõppekeskuse koolitusjuht
Väljapaistvate tulemuste eest haridustöötajate koolitusvaldkonna arendamisel, koolitusprojektide läbiviimisel ja koolitusmahu kasvatamisel.

Aasta Koolitusjuhid 2008

KALLE VANA
Avatud ülikooli Täiendõppekeskuse koolitusjuht
Väljapaistvate tulemuste eest haridustöötajate koolitusvaldkonna pikaajalisel arendamisel, koolitusprojektide läbiviimisel ja koolitusmahu kasvatamisel.

REILI PAE
Avatud ülikooli Juhtimis- ja Personaliarenduskeskuse personaliarenduse valdkonnajuht
Väljapaistvate tulemuste eest personaliarenduse koolitusvaldkonna arendamisel, koolitusprojektide läbiviimisel ja koolitusmahu kasvatamisel.  

Aasta Koolitusjuht 2007

ANNELI PEETSO
Avatud ülikooli Täiendõppekeskuse koolitusjuht
Tulemusliku töö eest projekti "Õppeasutuse nõunike koolitus" läbiviimisel.  

Aasta Koolitusjuht 2006

MILVI MIIL
Kehakultuuriteaduskonna koolitusjuht
Tulemuslik, inspireeriv ja pühendunud koolitustegevus kehalise kasvatuse õpetajatele ligi 30 aasta pikkuse staaži vältel.