Nimetusega Tallinna Ülikooli Aasta Sisekoolitaja tunnustatakse Tallinna Ülikooli töötajat, kelle töö tulemusena on koolitatud oluline arv Tallinna Ülikooli töötajaid, kelle panus on aidanud kaasa oluliselt tõsta töötajate pädevusi.

Aasta Sisekoolitaja 2019

KALLE KIVI
Digitehnoloogiate instituudi informaatika õpetaja

Aasta Sisekoolitaja 2018

INGRID HINOJOSA
Kolleegide poolt kõrgelt hinnatud Ingrid Hinojosa töötab õppeosakonnas väliskülalisüliõpilaste koordinaatorina.  Sisekoolitajana  õpetab ta inglise keelt ja on palju positiivset tagasisidet saanud.

Aasta Sisekoolitaja 2017

DAVID PETER EDWARDS
Osalejate sõnul on tema tundide ülesehitus ja asjatundlikud kommentaarid grammatika osas hindamatud, süsteemsed ja põhjalikud.

Aasta Sisekoolitaja 2016

KALLE KIVI
Digitehnoloogiate instituudi informaatika õpetaja
Koolitustel jagatud näpunäidete ning õpitud tehnikate abil on paljud ülikooli töötajad oma igapäevases töös hoidnud kokku väärtuslikku aega.

Aasta Sisekoolitaja 2015

SIRLE KIVIHALL
Avatud akadeemia, Rahvusvaheliste eksamite keskuse juht ja lektor
Sirle koolitused on saanud koolitustel osalejatelt vaid ülivõrdes tagasisidet. Õppijad on Sirlet iseloomustanud kui imelist õpetajat, kes arvestab ja märkab igat õppijat ning kes oskab luua usaldusliku, toetava ja lausa teraapilise õpikeskkonna, jäädes samas piisavalt nõudlikuks. Sirle on õppejõuna avara silmaringiga ja alati positiivne, mis on oluline osalejate õpimotivatsiooni toetamisel intensiivses keeleõppeprotsessis.

VERONIKA ROGALEVITŠ
E-õppe keskus, haridustehnoloog
Tema tegevuse tulemuslikkust iseloomustab asjaolu, et ta on alati vastutulelik, rõõmsameelne ja abivalmis inimene. Ta aitab leida vastused  e-valdkonna küsimustele (Moodle, Google Drive, eDidaktikum) ja toetab kasutamisel tekkivate probleemide lahendamisel. Oluline panus töötajate e-pädevuste tõstmisel: e-õppe kursuste ja infopäevade korraldamine, individuaalsed konsultatsioonid.

Aasta Sisekoolitaja 2014
ANDRUS RINDE
Informaatika instituudi lektor
Andrus on Tallinna Ülikoolis läbi viinud erinevaid arvutikoolitusi, mis on osalejatelt saanud väga positiivse tagasiside. Tema koolitusi hinnatakse väga praktilisteks ja kasulikeks ning koolitajana on Andrus Rinde täpne, põhjalik ning abivalmis. Töötajate arvutialaste oskuste arendamisse on koolitaja panustanud vabatahtlikult lisaks oma põhitööle.