Nimetusega Tallinna Ülikooli Aasta Koolitaja tunnustatakse õppejõudu-koolitajat õppijate ja koostööpartnerite positiivse tagasiside pälvinud, professionaalse ja/või mahuka koolitustegevuse läbiviimise eest.  

Aasta Koolitajad 2019

JANIKA LEOSTE

Nooremteadur Janika Leoste panuse eest uute täienduskoolituste käivitamisel Haridusteaduste instituudis.

KRISTO KRUMM

Lektor Kristo Krumm panuse eest programmi Aasta Ülikoolis elluviimisel.

KRISTIN VELTRI

Koolitaja Kristin Veltri koostöö eest elukestva õppe valdkonnas Haapsalu Kolledžis.

Aasta Koolitajad 2018

GRETE ARRO

Haridusteaduste instituudi teadur Grete Arro on õppimise ja arenguteemaliste koolituste magnet. Ta räägib haaravalt strateegiatest, mis mõjutavad õppimist ja sellest, kuidas tõhusalt motiveerida. Grete on läbi viinud mitmeid koolitusi õppimise ja arengu, õpimotivatsiooni, õppimissstrateegiate, õppima õppimise ja eneseregulatsiooni teemadel.

MARI MÄGI

Tantsu- ja liikumisteraapia õppejõud, somaatilise liikumise õpetaja, Body Mind Centering® praktiseerija ja rahvusvaheline õpetaja ning vabakutseline tantsukunstnik Mari Mägi on pühendunud tantsu- ja liikumisteraapia täiendus- ja tasemeõppe väljaarendamisele. Mari on innustav eriala propageerija, tuntud ja tunnustatud ka välisriikides ja Euroopa Tantsuteraapia Assotsiatsioonis ning tema kaasabil on kujunenud Eestis tugev, kokkuhoidev ja arenev tantsu- ja liikumisteraapia koolkond.

AIRI AAVIK

Airi Aavik on Haapsalu Kolledžis läbinud tegevõpetajate 2-aastase haridustehnoloogia ümberõppe kursuse ja tegeleb nüüd kolledžis haridustehnoloogia-alaseid koolitustega. Tema koolitused on alati nõutud ja populaarsed.

Aasta Koolitajad 2017

REILI ARGUS
Teinud 2017.a. 24 koolitust avaliku- ja erasektori organisatsioonides. Tänu Reili Argusele on paranenud organisatsioonide eesti keele kirjalik eneseväljendus.

TIIU KALJAS
Alati oodatud DTI õppejõud-koolitaja, kes panustab õppekavade koostamisse ja arendamisse erinevates üksustes, nõustab ja toetab õppijaid.

LII LILLEOJA
Hinnatud õppejõud-koolitaja eripedagoogika valdkonnas. Oskab selgitada kõikidele inimestele arusaadavas keeles käitumisraskuste olemust, aitab hea nõuga õpetajat ja vanemat käitumisraskusega lapse toetamisel.

Aasta Koolitajad 2016

PILLE MURRIK
Rakvere kolledži eelkoolipedagoogika lektor ja koolitaja
Nii üliõpilased kui ka koolitustel osalejad kiidavad Pille Murriku suurt kogemust ja oskust põimida teooria eluliste näidete ja ülesannetega. Rakvere kolledži töötajad tunnustavad Pillet kui abivalmis, koostööaldist ja alati kaasamõtlevat kolleegi. 

SNEZANA STOLJAROVA
Koolitaja spordipsühholoogia suunal, Loodus- ja terviseteaduste instituut
Snezana on saanud koolitajana väga positiivset vastukaja just selge esinemisega ning oskusega teoreetilised lähenemised näidete varal muuta arusaadavalt praktilisteks. 

Aasta Koolitajad 2015

KATRIN AAVA
Humanitaarteaduste instituudi kommunikatsiooni lektor
Õppijad iseloomustavad teda kui  suurepärast organisaatorit, juhti ja eestvedajat. Ta on avatud, julge katsetaja ja loov oma lähenemistes ning toetab oma tegevusega õpitu rakendumist. Katrin on hea seisnud selle eest, et õppimine ja arengud sünniks koostöös, avatud dialoogis ning tegelikest vajadusest lähtuvalt.

PIRET LEHISTE
TLÜ Haapsalu Kolledži haridustehnoloogia lektor

Aasta Koolitajad 2014

GERTRUD KASEMAA
Kasvatusteaduste Instituudi doktorant, õppejõudude koolitaja
Õppijad iseloomustavad teda energilise, rõõmsameelse ja professionaalse koolitajana, kes valdab teemat, metoodikaid, saavutab hea kontakti auditooriumiga, jagab palju praktilisi näpunäiteid ning viiteid ja võimalusi ise õppimiseks ning kelle käe all õppimine on põnev.

KRISTI PEDAK
Terviseteaduste ja Spordi Instituudi erikehakultuuri lektor
Entusiastlik ning pühendunud koolitaja, kes ei ole pelgalt teoreetik, vaid omab ka pikaaegset töökogemust füsioterapeudina. Koolitustel osalejad hindavad eriti kõrgelt tema praktilisi õpetusi, kuidas teaduslikku füsioterapeutilist lähenemist kasutada oma igapäevases töös laste, noorte ning täiskasvanutega.

Aasta Koolitajad 2013

KATRIN KARU
Kasvatusteaduste Instituudi andragoogika osakonna lektor

Aasta Koolitajad 2012

SIRJE REKKOR
Kasvatusteaduste Instituudi kutsepedagoogika osakonna lektor
Õppijate väga hea tagasiside pälvinud ja professionaalse koolitustegevuse ning arendustöö eest õppekavade "Kutsepedagoogika", "Ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus", "Kutseõppeasutuse õppekavanõustajate koolitus" ja "Kutseõpetaja kohanemisaasta esmane kutsepedagoogiline koolitus" raames.

MARE TEREPING
Haapsalu Kolledži koolipedagoogika lektor
Õppijate positiivse tagasiside pälvinud, professionaalse ja missioonitundelise koolitustegevuse eest koolituste "Koolitaja sotsiaalsed- ja ametioskused", "Kursus õppimisest ja õpetamisest - täienduskoolitus õpetajaabidele" ja noorte õpetajate tugiprogrammi raames.

Aasta Koolitaja 2011

VERONIKA ROGALEVITŠ
E-õppe keskuse haridustehnoloog, Infoteaduste Instituudi lektor
Õppijate ja koostööpartnerite väga kõrge tagasiside pälvinud, suuremahulise ja professionaalse koolitustegevuse eest e-õppe valdkonnas Tallinna Ülikoolis, Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasiumis, Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumis ja arengukoostööalaste projektide raames Gruusia Ülikoolides.

Aasta Koolitajad 2010

REILI ARGUS
Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi direktor, dotsent
Tallinna Ülikooli täienduskoolitustel osalenud õppijate positiivse tagasiside pälvinud, professionaalse ja missioonitundelise koolitustegevuse eest.  

ARNO BALTIN
Psühholoogia Instituudi assistent
Tallinna Ülikooli täienduskoolitustel osalenud õppijate positiivse tagasiside pälvinud, professionaalse ja missioonitundelise koolitustegevuse eest.  

MARIN GROSS
Andragoogika osakonna lektor
Tallinna Ülikooli ja teiste Eesti kõrgkoolide õppejõudude positiivse tagasiside pälvinud, suuremahulise, professionaalse ja missioonitundelise koolitustegevuse eest.  

Aasta Koolitaja 2009

LARISSA JÕGI
Andragoogika osakonna juhataja, dotsent
Tallinna Ülikooli ja teiste Eesti kõrgkoolide õppejõudude positiivse tagasiside pälvinud, suuremahulise, professionaalse ja missioonitundelise koolitustegevuse eest.  

Aasta Koolitaja 2008 

ANASTASSIA ZABRODSKAJA
Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi doktorant
Õppijate positiivse tagasiside pälvinud ja professionaalse koolitustegevuse läbiviimise eest.  

Aasta Koolitaja 2007

KRISTJAN PORT
Terviseteaduste ja Spordi Teaduskonna dekaan, dotsent
Õppijate ja koostööpartnerite väga positiivse tagasiside pälvinud töövõimekuse ja tervise alaste koolituste läbiviimise eest.  

Aasta Koolitaja 2006  

HÄRMO SAARM
Kultuuri- ja kommunikatsioonikeskuse koolitaja
Õppijate positiivse tagasiside pälvinud, professionaalne ja mahukas koolitustegevus "Kommunikatiivsete kompetentside arenguprogrammi" moodulite "Avalik esinemine, kõne ja hääle treening" ja "Suhtlemine meediaga, meediatreening" läbiviimisel.  

Aasta Koolitaja 2005

KATRIN AAVA
Filoloogiateaduskonna lektor
Õppijate positiivse tagasiside pälvinud, professionaalne ja mahukas koolitustegevus suhtlemis- ja kommunikatsioonialaste koolituste läbiviimisel.