Tutvustus

Sirje Virkus on lõpetanud raamatukogunduse ja bibliograafia eriala E. Vilde nim. Tallinna Pedagoogilises Instituudis 1979. aastal, kaitsnud 1997. aastal cum laude infoteaduse magistrikraadi Tallinna Pedagoogikaülikoolis ning 2011. aastal doktoriväitekirja Manchesteri Metropoli Ülikoolis info- ja kommunikatsiooniteaduste alal. Tallinna Ülikoolis (end Tallinna Pedagoogilises Instituudis) töötab ta alates 1985.aastast ja on infoteaduse professor alates 2012. aastast.

Põhitööülesanded

Praeguste loengukursuste hulka kuuluvad infoteaduste teooria ja metodoloogia, info- ja teadmusjuhtimise teooria ja praktika, infokäitumise ja -otsingu teooria, info- ja teadmusühiskonna käsitlused, süsteemid ja tehnoloogiad ning teadusteooria ja uurimismeetodid.

Uurimisvaldkonnad

Tema teadustöö keskendub infopädevuse, infokultuuri ja -praktika ning infoteadusliku hariduse uurimisele.