Mäluüksused blogi

ELU projekt tutvustab näitusega Juri Lotmani semiootikavaramut

Käesoleva semestriga lõppesid paljud ELU projektid. Üheks neist oli Juri Lotmani semiootikavaramu populariseerimine. Selle eesmärgi täitmiseks valmis tudengitel näitus, mis sai sisu Lotmani tulevasest 100. sünniaastapäevast.

elu-projekt

Projektis tutvusid erinevatelt erialadelt kokku tulnud tudengid, kellest paljud ei teadnud enne Juri Lotmanist ega ka semiootikavaramu tegemistest midagi, tema eluga, ülikoolis paikneva arhiiviga ja sealsete töödega.

Kuna Juri Lotmani teadusliku kirjanduse ampluaa on äärmiselt lai, tuli igal projekti liikmel läbi töötada erineva distsipliini kirjandust. Näiteks loeti lähemalt tema ideid kirjanduse, pedagoogika, semiootika, kultuuri jpm valdkondade kohta. Tänu sellele said grupiliikmed rohkem teada Lotmani kui isiku kohta – rohkem kui tavapärasele tudengile osaks saab. See piir ületati tänu tema isiklike asjadega tutvumisele, mis oma kajastuse on leidnud ka näituses endas.

Üheks projekti nõudeks oli näituse mobiilsus, selle ülesande täitmiseks otsustasid grupiliikmed luua selle veebikeskkonda. Näituse positiivseks küljeks on tema paindlikkus eksponaatide lisamise ning muutmise osas ja laiem ulatus sihtgruppideni jõudmisel. Antud projekti väljundid olid alles esimesed sammud sellel teekonnal Juri Lotmani 100. sünniaastapäevani, mil toimuvad paljud temaga seotud üritused ning konverentsid.

Projekti raames valmisid Juri Lotmani joonistustest moodustatud pildikogu koos lugudega, mis leiab kajastust Instagramis ja Facebookis. Lisaks intervjuud Juri Lotmani lähedastega, mille leiab samuti internetist. Samuti näitust tutvustav plakat ja näitus ise.

Näitust saab näha leides plakatilt QR-koodi või minnes projekti veebilehele www.jurilotman100.weebly.com. Lisaks avaneb seal võimalus lugeda täpsemalt Juri Lotmani semiootikavaramu kohta, mis asub Tallinna Ülikoolis Mare majas 3. korrusel, ruumis M-320.

Projektis osalesid: Jekaterina Jablokova, Mats Meimer, Sander Persidski, Irina Rauk, Helen Reinumaa ja Triin Tasuja.

Pilt on eemaldatud.