Teated

Tehnoloogia kui riskantne tegelane lavastusprotsessis

12. veebruaril esietendus Vaba Lava ja Tallinna Ülikooli Meediainnovatsiooni ja Digikultuuri Tippkeskuse MEDITi koostöös lavastus „Pilveooper ehk Dido probleem“. Mitmekihilistes pilvedes on suhetes virtuaalsed ja päris inimesed. MEDITi roll koostöös 3D ja eriefektide meistri Sander Tuvikesega on antud lavastuses ühendada virtuaalreaalsus ja poeesia.

Lavastus "Pilveooper ehk Dido probleem"
Lavastus "Pilveooper ehk Dido probleem"

ROKOKO SmartSuit Pro ehk inimese liikumist salvestava kostüümi abil on katsetatud uute tehnoloogiliste lahendustega etenduskunstides. Põhiliseks uurimisküsimuses on olnud: kuidas saavad uued tehnoloogiad osaleda uute, poeetilisel teel tekitatud ja ühiskondlikul tasandil kaasarääkivate tähendustasandite loomises?
 
Etenduse autor ja kunstnik, Liina Keevallik:
"Motion Capture suit'i kasutamine laval on riskantne ettevõtmine. Niipalju kui mina kuulnud olen, on Eestis seni kindluse mõttes kasutatud eelsalvestatud videomaterjali, st publikut on petetud. Meie kasutame seda ausalt, live'is. Tehnoloogiast võib siin saada omaette "otse-eetris" toimetav tegelane, kelle tegemised pole päris etteaimatavad ning see on iseenesest üks huvitav võimalus tehnoloogia poeetiliseks rakendamiseks."

Lavastusele eelnes uurimisprotsess, mille fookuseks oli, kas tehnoloogiad poeetilise ehk kujundliku mõtteviisi teenistuses saavad luua uusi mõtte- ja mentaliteeditasandeid ning avada ühiskonnas edasiviivaid diskursusi. Nii uurimuse kui töö loomingulise osa ühiseks eesmärgiks on suunata uued tehnoloogiad poeetika radadele ning rakendada nad loova, metafoorse mõtlemise teenistusse. 
 
MEDITi VR/AR Loomelabori eesmärgiks on koostöös tudengite ja erinevate partneritega töötada välja uudseid tehnoloogilisi ja kunstilisi lahendusi leidmaks uusi viise lugude ja informatsiooni audovisuaalseks esitamiseks.
 
MEDITi eesmärk on interdistsiplinaarsete loome- ja teadusprojektide algatamine ja teostamine, mis hõlmavad ühelt poolt digitaalsete meedia- ja kommunikatsioonivahenditega kaasnevate kultuurimuutuste ja innovatsiooniprotsesside uurimist, kombineerides selleks ennekõike humanitaarteaduslikke ja majandusteaduslike perspektiive. Teiselt poolt on eesmärgiks kogutavate teadmiste rakendamine uute digitaalsete meediavormide ja innovatiivsete väljendusvormide loomiseks ühtses süsteemis, kaasates nii vastavaid teadusdistsipliine kui ka loovpraktikaid.