Põhitööülesanded

Tallinna Ülikooli Meediainnovatsiooni ja Digikultuuri Tippkeskuse (MEDIT) juht

Õpetatavad kursused: Meediainnovatsioon, Digikultuur, Uus meedia ja infoühiskond

Uurimisvaldkonnad

meedia innovatsioon ja evolutsioon

meedia konvergents

meedia tootmine

meedia poliitökonoomia

meediapoliitika

rist- ja transmeedia