Teadus

BFMi teadlastel ilmus raamat ristinnovatsioonist

Tallinna Ülkooli BFMi teadlastelt ilmus rahvusvahelises kirjastuses Emerald raamat ristinnovatsioonist ehk innovatsioonist erinevate majandussektorite piirialadel. Koostajaks on Tallinna Ülikooli BFMi meediainnovatsiooni professor, tippkeskuse MEDIT juht Indrek Ibrus. Raamat tugineb kolmeaastase rahvusvahelise uurimis- ja arendusprojekti Cross Motion tulemustele.

bfm

Raamat „Emergence of Cross-innovation Systems: Audiovisual Industries Co-innovating with Education, Health Care and Tourism“ seostab majandusteaduslikke innovatsioonisüsteemide uuringuid kultuuri- ja meediauuringutega, ennekõike meediastumise, meedia konvergentsi ja platvormistumise uuringutega. Fookuses on ristinnovatsioon audovisuaalse meedia (film, televisioon, videomängud, virtuaal ja liitreaalsus) ja kolme teise sektori – haridus, tervishoid ja turism – vahealadel.

Projekti käigus uuriti meedia ja teiste sektorite vaheliste ristinnovatsioonide esilekerkimist seitsmes Läänemere-äärses riigis.

„Näiteks näitame, kuidas Taani teadliku ristinnovatsioonipoliitika tulemusel on sealse tervishoiu ja meediasektori vahelist ristinnovatsiooni ja idufirmasid väga palju – eeskätt virtuaalreaalsuse uusi formaate kasutatakse palju rehabilitatsioonis, spordimeditsiinis, foobiatest üle saamiseks, meditsiinialases väljaõppes jm,“ selgitab Indrek Ibrus.

Taanis on aga pudelikaelaks väga killustunud tervise infosüsteemid. Iga teenus tuleb välja arendada vastavalt haigla süsteemile, mis hoiab idufirmade kasvu tagasi. „Eestis on täpselt vastupidi. Meie kultuuri-  ja audiovisuaalpoliitika, samuti innovatsioonipoliitika, on piiratud – sektoriteülest koostööd ei soodustata, kuigi tervishoiu poolt on vastav huvi on väga suur,“ leiab Ibrus. Ta lisab, et üleriiklik andmesüsteem on olemas, millega saaks palju asju ära teha, aga meediasektori huvi on puudulik, kuna vastava teadlikkuse kasvu pole toetatud, koostöövõimalusi toetavat ristinnovatsioonisüsteemi ei arendata.

Projekti töösse panustasid lisaks BFMi teadlastele ka uurijad Oslo Ülikoolist ning Kagu-Soome rakenduskõrgkoolist XAMK. Raamatu peatükkidesse on Tallinna Ülikooli poolt lisaks Ibrusele panustanud Külliki Tafel-Viia, Silja Lassur, Ulrike Rohn, Alessandro Nanì, Mikhail Fiadotau ja Christian Ritter.

Raamat on lisaks trükiformaadile ka vabalt allalaetav Open Access raamatuna siit.