Tutvustus

Filosoofiadoktor Anastassia Zabrodskaja töötab kultuuridevahelise kommunikatsiooni professorina ja õpetab kultuurivahelist kommunikatsiooni Tallinna Ülikoolis. Aastatel 2022-2026 on Anastassia COST CA21143 projekti "Rahvusvaheline peredünaamika Euroopas" vastutav täitja Eestis. A. Zabrodskaja teadustööd käsitlevad identiteeti, keelekontakte, koodivahetust ning keelemaastikku.

Põhitööülesanded

Ingliskeelse magistrikava Kommunikatsioonijuhtimine kuraator

EMICCi (European Masters in Intercultural Communication) tegevdirektor: https://www.tlu.ee/en/bfm/researchresearch-and-development/eurocampus

Uurimisvaldkonnad

VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS ERIALA: H360 Rakenduslingvistika, võõrkeelte õpetamine, sotsiolingvistika ; PÕHISUUND: kultuuridevaheline kommunikatsioon, identiteet, etnolingvistiline vitaalsus, keelemaastik, keelekontaktid, koodivahetus