Tutvustus

Filosoofiadoktor Anastassia Zabrodskaja töötab kultuuridevahelise kommunikatsiooni professorina ja õpetab kultuurivahelist kommunikatsiooni Tallinna Ülikoolis. Aastatel 2016-2017 juhtis Anastassia ERA-NET Rus Plus projekti "Venemaa kuvand läbi Euraasia: mälu, identiteet, konfliktid" ning aastatel 2019-2023 on ta COST CA18123 projekti "Euroopa peretoetuse võrgustik. Alt üles, tõenditel põhinev ja multidistsiplinaarne lähenemine" vastutav täitja Eestis. A. Zabrodskaja teadustööd käsitlevad identiteeti, keelekontakte, koodivahetust ning keelemaastikku.

Põhitööülesanded

Ingliskeelse magistrikava Kommunikatsioonijuhtimine kuraator

EMICC programmi eest vastutaja Tallinna ülikoolis: http://www.tlu.ee/eurocampus (European Masters in Intercultural Communication)

Uurimisvaldkonnad

VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS ERIALA: H360 Rakenduslingvistika, võõrkeelte õpetamine, sotsiolingvistika ; PÕHISUUND: kultuuridevaheline kommunikatsioon, identiteet, etnolingvistiline vitaalsus, keelemaastik, keelekontaktid, koodivahetus