Tutvustus

Filosoofiadoktor Anastassia Zabrodskaja töötab eesti keele kui teise keele professorina ja õpetab kultuurivahelist kommunikatsiooni Tallinna Ülikoolis. Ta on sotsiolingvistika vanemteadur Tartu Ülikoolis, olles projekti IUT20-3 "Eesti keele kestlikkus avatud maailmas" täitja. Anastassia juhib ERA-NET Rus Plus projekti "Venemaa kuvand läbi Euraasia: mälu, identiteet, konfliktid" ning on COST IS1306 projekti "Uued kõnelejad mitmekeelses Euroopas: võimalused ja väljakutsed" vastutav täitja Eestis. A. Zabrodskaja teadustööd käsitlevad identiteeti, keelekontakte, koodivahetust ning keelemaastikku.

Põhitööülesanded

Õpetan kultuuridevahelise kommunikatsiooni kursuseid ingliskeelses õppekavas Communication Management. Olen selle magistrikava juht.

Olen EMICC (European Master in Intercultural Communication) programmi eest vastutaja Tallinna ülikoolis.

Uurimisvaldkonnad

2. Ühiskonnateadused ja kultuur, 2.6. Filoloogia ja lingvistika, H360 Rakenduslingvistika, võõrkeelte õpetamine, sotsiolingvistika (kultuuridevaheline kommunikatsioon, identiteet, etnolingvistiline vitaalsus, keelemaastik, keelekontaktid, koodivahetus)