Tutvustus

Filosoofiadoktor Anastassia Zabrodskaja töötab kultuuridevahelise kommunikatsiooni külalisprofessorina ja õpetab kultuurivahelist kommunikatsiooni Tallinna Ülikoolis. Ta on sotsiolingvistika vanemteadur Tartu Ülikoolis, olles projekti IUT20-3 "Eesti keele kestlikkus avatud maailmas" täitja. Aastatel 2016-2017 juhtis Anastassia ERA-NET Rus Plus projekti "Venemaa kuvand läbi Euraasia: mälu, identiteet, konfliktid" ning aastatel 2013-2017 oli ta COST IS1306 projekti "Uued kõnelejad mitmekeelses Euroopas: võimalused ja väljakutsed" vastutav täitja Eestis. A. Zabrodskaja teadustööd käsitlevad identiteeti, keelekontakte, koodivahetust ning keelemaastikku.

Põhitööülesanded

Ingliskeelse magistrikava Kommunikatsioonijuhtimine kuraator

EMICC programmi eest vastutaja Tallinna ülikoolis: http://www.tlu.ee/eurocampus (European Masters in Intercultural Communication)

Uurimisvaldkonnad

VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS ERIALA: H360 Rakenduslingvistika, võõrkeelte õpetamine, sotsiolingvistika ; PÕHISUUND: kultuuridevaheline kommunikatsioon, identiteet, etnolingvistiline vitaalsus, keelemaastik, keelekontaktid, koodivahetus