juhendav naine ja juhendatav mees

Digitehnoloogiate instituudi tudengid saavad juba õpingute ajal rohkelt ametialaseid kogemusi ettevõttepraktika raames. Nii bakalaureuse- kui magistriõppe õppekavad sisaldavad praktikaaineid 6 EAP mahus. 1 EAP on võrdsustatud 26 tunni üliõpilase tööga. Kokku on praktikal veedetud aeg 156 tundi, mis sisaldab ka praktika eesmärkide seadmist ning refleksiooni. Praktikaga seotud erinevate tegevuste jagunemise maht on kirjeldatud ainekaardil ning praktikajuhendis.

Praktika on üliõpilase eesmärgipärane tegevus õppekava õpiväljundite saavutamiseks töökeskkonnas. Õppija saab praktikaperioodi ajal töösse rakendada oma õpingute käigus omandatud oskused ja teadmised. Samuti aitab praktikakogemus kujundada õppijate tööharjumusi ning hoiakuid tööelu ja erinevate töökultuuride mõistmiseks. 

Soovitud praktikakoha leidmine ning enda esitlemine tööandjatele on üks praktikaaine õpiväljunditest ning tudengi praktikaga seotud ülesannetest. Praktika sooviavaldusega koos saadab tudeng tööandjale oma CV ning kaaskirja. CV ning kaaskirja koostamise ja enda digitaalse kuvandi töötuba on tudengitel võimalik tellida digitehnoloogiate instituudi üliõpilasnõukogu DigiTech kaudu.

Praktika sooviavalduse vormi ning näpunäited CV ja kaaskirja ning praktikaplaani koostamiseks leiad siit.

DTI praktikapartnerid

Välispraktika

Tudengid ning vilistlased saavad osaleda ka välispraktikal

Erasmus plus logo välispraktika annab TLÜ tudengitele võimaluse sooritada praktika mõne teise Euroopa riigi ettevõttes või organisatsioonis (sh kõrgkoolis). Praktikale saab kandideerida aastaringselt, v.a juulis!  Välispraktikaga seotud küsimused saada merily.muursepp@tlu.ee.