Erasmus+ programmi raames on võimalik programmiriikide puhul kandideerida praktikale nii välisriigi ülikoolidesse kui ka ettevõtetesse, partnerriikide puhul saab praktikale kandideerida välisriigi ülikoolidesse, millega on olemas vastav kokkulepe. Praktikabaasiks võib olla ettevõte või organisatsioon (sh kõrgkool), mille tegevusala ja profiil sobivad üliõpilase praktikale seatud nõuetega. Praktikabaasiks ei saa olla Euroopa Liidu institutsioonid ega Euroopa Liidu programme menetlevad organisatsioonid.

Praktikabaas tuleb leida tudengil endal. Praktikakoht peab asuma välisriigis. Praktikabaasi leidmisel on abiks: