Erasmus+ programmi raames on võimalik osaleda välispraktikal Euroopa Liidu liikmesriikides ja programmiga liitunud riikides (Island, Lichtenstein, Norra, Türgi, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik). Praktikabaasiks võib olla ettevõte või organisatsioon (sh kõrgkool), mille tegevusala ja profiil sobivad üliõpilase praktikale seatud nõuetega. Praktikabaasiks ei saa olla Euroopa Liidu institutsioonid ega Euroopa Liidu programme menetlevad organisatsioonid.

Praktikabaas tuleb leida tudengil endal. Praktikakoht peab asuma välisriigis. Praktikabaasi leidmisel on abiks: