scoro

Ettevõtteseminari eesmärk on digitehnoloogiate instituudi tudengeid viia kokku töömaailma vajaduste ja võimalustega IT-ettevõtetes ning ettevõtetes, mis kasutavad IT-arendusi suuremal või vähemal määral oma ärieesmärkide saavutamisel, personalitöös, andmehalduses, tootmises ja mujal. Soovime pakkuda tudengitele positiivset ning innustavat kogemust erinevate ettevõtete kultuurist ning laia silmaringi IT-st ka teistes valdkondades.

Töömaailma IT-probleemide ja -võimalustega tutvumine aitab tudengitel mõtestada oma õpinguid. Ettevõtetele annab seminar võimaluse esitleda end atraktiivse tööandjana. Samuti pakub seminar pinnast värskete ideede ja lahenduste leidmiseks nii seminari vältel, tudengi praktikaperioodi ajal ning ka lõputööde uurimisprobleemide tõstatamise ja kaasjuhendamise faasis. Loomulikult on seminar korda läinud, kui tudeng saab ennast ka tulevikus siduda ettevõttega.

Tänapäeval ei tegele ainult IT-ettevõtted IT-ga, vaid IT- osakonnad on pea igas sektoris ja valdkonnas. Headeks näideteks on pangad, tervishoiuasutused, logistikaettevõtted, koolid, mäluasutused ja kaupluseketid. Samuti on valdav osa ettevõtlusest seotud IT-ga – nii tellija kui pakkuja rollis.

Kuidas saab tudeng osaleda ettevõtteseminaris?

Ettevõtteseminar (2EAP) on valikaine digitehnoloogiate instituudi tudengitele. Vaata ainekaarti

Arvestuse saamiseks tuleb õpingute vältel osaleda 7 ettevõtteseminaris ning esitada nende kohta refleksioonid.  Refleksioonid esitada pikkusega 4000 tähemärki. Ettevõtteseminarid toimuvad kord kuus oktoobris, novembris, detsembris, veebruaris, märtsis, aprillis ja mais. Seminaril saab osaleda ainult eelregistreerides. Info seminaride ja registreerimise kohta saadetakse DTI tudengi e-postile õppenõustaja poolt. Üks seminar kestab orienteeruvalt kaks tundi.

Üliõpilased deklareerivad aine siis, kui on osalenud 7 seminaril ning esitanud nende kohta kirjalikud reflektsioonid. 

Toimunud seminarid

Elisa Eesti, Statistikaamet, Eksamite Infokeskus EIS, Web Expert OÜ, Interlake System GmbH, Küberturvalisuse päev TLÜ-s (Zone Media, Clarified Security, RMIT), Eesti Energia, RebelRoam, RIA, Trinidad Wiseman, Scoro, SK ID Solutions, Pipedrive, Kristo Vaher, Perforce Software, Ott Velsberg, Testlio.

Kuidas saab ettevõte kutsuda tudengeid külla?

Ettevõtted ja organisatsioonid, kes soovivad tudengitele IT-lahenduste loomise, kasutamise ja tellimisega seotud kogemusi jagada või soovivad tudengeid praktikale kutsuda, saavad oma soovist teada anda Ettevõttekoostöö koordinaatorile: roberta.lupp@tlu.ee.

Näiteid võimalikest käsitletavatest teemadest:

 

  • ettevõtte turuniši määratlemine
  • tootearendus
  • turundus 
  • personaliarendus
  • koostööpartnerite valik
  • innovatsiooni juhtimine
  • pikaajaliste tulevikustrateegiate kavandamine 
  • enim esinevad probleemid
  • positiivne kogemus
  • saadud õppetundidest järelduste tegemine

 


Esimesel ettevõtteseminaril võtsid tudengeid RebelRoam´i ruumides vastu tehnoloogiajuht Taavi Talvik, tegevjuht Maris Prii ja tehniline tootejuht Martin Grünthal. RebelRoami esindajad tegid üliõpilastele pikema tutvustuse teemal "Revolutionizing Onboard Wi-Fi Experiences"

Loe RebelRoam külastuse kohta


Hans Põldoja

Õppejuht 

hans.poldoja@tlu.ee