pic

"Õpe läbi praktika: Mert Oktay õpingud Tallinna Ülikoolis"

STUDY IN ESTONIA BLOGI

Digitehnoloogiate instituudi tudengid saavad juba õpingute ajal ametialaseid kogemusi praktika raames, enda valitud ettevõttes või organisatsioonis. Mõnede eranditega sisaldavad nii bakalaureuse- kui magistriõppe õppekavad praktika ainet 6 EAP mahus (kontrollida saab õppekavast). 1 EAP on võrdsustatud 26 tunni üliõpilase tööga. Kokku on praktikal veedetud aeg 156 akadeemilist tundi, mis sisaldab ka praktika eesmärkide seadmist ning refleksiooni. Praktikaga seotud erinevate tegevuste jagunemise maht on kirjeldatud ainekaardil ning praktikajuhendis.

Praktika on üliõpilase eesmärgipärane tegevus õppekava õpiväljundite saavutamiseks töökeskkonnas. Õppija saab praktikaperioodi ajal töösse rakendada oma õpingute käigus omandatud oskused ja teadmised. Samuti aitab praktikakogemus kujundada õppijate tööharjumusi ning hoiakuid tööelu ja erinevate töökultuuride mõistmiseks. 

Soovitud praktikakoha leidmine ning enda esitlemine tööandjatele on üks praktikaaine õpiväljunditest ning tudengi praktikaga seotud ülesannetest. Praktika sooviavaldusega koos saadab tudeng tööandjale oma CV ja kaaskirja.Tallinna Ülikooli karjäärinõustamise lehel saab broneerida aja karjäärinõustaja juurde ning ideid, kust alustada praktikakoha otsimisega. 

pr.  pra

Facebook                              Instagram

Ettevõtted korraldavad avatud uste päevi, mis tihti toimuvad septembris ning saadavad ka instituuti infot praktikavõimaluste kohta. Õppenõustajad saadavad selle info tudengi kooli e-postile. Hea viis, kuidas erinevaid ettevõtteid tundma õppida ja kontakte luua, on osaleda ettevõtteseminaril.

Instituudi praktika partnerid 

Välispraktika

Tudengid ning vilistlased saavad osaleda ka välispraktikal

erasmusvälispraktika annab TLÜ tudengitele võimaluse sooritada praktika mõne teise Euroopa riigi ettevõttes või organisatsioonis (sh kõrgkoolis). Praktikale saab kandideerida aastaringselt, v.a juulis!  Välispraktikaga seotud küsimused saata maria.saar@tlu.ee.

Loe rohkem

TLÜ Õpirändekeskus

Kuidas leida praktikakohta välismaal

Praktikaprogrammi tunnustusTunnustatud praktikasüsteem

Juunis 2022 sai meie rakendusinformaatika, Informaatika BA praktikaprogramm Haridus- ja Noorteametilt tunnustuse „Tunnustatud praktikaprogramm 2022-2026“.

 

Võtke ühendust!

Vaata ka praktikat tutvustavaid videoid