virtuaalprillidega tütarlaps

Digitaalsed õpimängud

Digitaalsed õpimängud on interdistsiplinaarne programm, mis ühendab mängude disaini kasvatusteaduste ja psühholoogiaga. DLG-s mõistame, et videomängud on kui meelelahutus: need pakuvad ka enamat viise haridus- ja sotsiaalsete probleemide lahendamiseks. Ootame õpetajaid, disainereid, arendajaid, kunstnikke ja kõiki teisi, kes on huvitatud uuenduslike mängude loomisest, mis võivad muuta maailma paremaks kohaks.

Õppetase Magistriõpe

Õppe kestus 2 aastat

Õppekeel Inglise keel

Õppevorm Sessioonõpe

Maksumus semestris 2000 (EL/EMP kodanikele)/ 3000 (mitte EL/EMP kodanikele)

Seoses jõudsa tehnoloogiamaailma arenguga on kiirelt kasvanud eelkõige kommerts- ehk meelelahutusliku suunitlusega mängude arendamine ning müük. Mängude arendamisega tegelevate firmade käibed löövad järjest uusi rekordeid ning turuväärtused kasvavad jõudsalt, kuid järjest enam on puudu kvalifitseeritud tööjõust. Paraku on tahaplaanile jäänud haridusvaldkonna mängud ning napib ka professionaale, kes oskaksid hariduslikel eesmärkidel uusi õpimänge luua ning nende kasutamist õppetöös juurutada.

Miks tulla meile õppima?

Tallinna ülikooli unikaalsuseks on didaktika, haridustehnoloogia ja IKT-kompetentside olemasolu. Siiani on mängude loomist õpetatud eelkõige just rakenduskõrgkoolides ning domineerivaks suunaks on programmeerimine.

Meie eeliseks on ka haridusvaldkonna tundmine ning hariduslike eesmärkide täitmiseks vajalike teadmiste olemasolu. Arvestades, et Baltimaades analoogsed õppekavad puuduvad on Tallinna ülikool innovaatilise suuna teenäitajana vastutusrikkas rollis.

Vaata, mis on tõsimäng:

 

Keda ootame õppima?

Ootame õppima eelkõige tänaseid ja tulevasi õpetajaid, disainereid ning arendajaid, aga ka kõiki teisi, kes soovivad, et õppimine oleks põnev ja kaasahaarav ning lapsed koolis motiveeritumad.

Digitaalsete õpimängude õppekaval õppetööd alustades on suureks abiks varasem kogemus tarkvara arendamise, graafilise disaini või pedagoogilise tegevuse valdkonnas. Teisalt ei ole varasem kogemus nendes valdkondades kohustuslik. Kõige olulisem on, et tulevasel õppuril oleks
huvi mängimise ja mängude tegemise vastu.

Meile on õppima oodatud kõik, kes on bakalaureuse taseme või sellega võrdsustatud õppe läbinud. Sobid erialale, kui soovid oma loomingulisuse ning avatusega panustada õpiprotsesside arendamisesse ning uute lahenduste loomisesse.


Loe, kuidas sattus meie vilistlane Loore Martma digitaalsete õpimängude magistriõppe erialale ja millised on tema mõtted enesetäiendamise osas.

Loe artiklit

 

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

 • Sessioonõpe, loengud toimuvad reeglina tööpäevade õhtutel, algusega kell 16:00

 • Õppetöö toimub inglise keeles

 • Tasulised õppekohad.

Õppekava

Õppekava peamiseks eesmärgiks on koolitada spetsialiste, kes oskavad lõimida tehnoloogiat, disaini ja pedagoogilisi aspekte, et luua kaasahaaravaid ja innovaatilisi õppimist toetavaid rakendusi.

Õppekava tuuma moodustavab moodustab mängude kontseptuaalse disaini õppeainete moodul. Õpingute käigus on võimalik spetsialiseeruda kahes valdkonnas:

 • mängude pedagoogilised ja psühholoogilised aspektid

 • mängude arendamine

NB! Alates 2023/2024 õppekavaversioonist ei ole õppekavas interaktsioonidisaini valikmoodulit.

Õppekava integreerib seega omavahel tehnilised, disainialased, pedagoogilised ja psühholoogilised teadmised, mis on vajalikud õppeotstarbeliste mängude loomiseks. Õppetegevus on praktilise suunitlusega, sisaldades rohkesti rühmatöid ning projektipõhist õpet.

Vaata õppekava

Õppekava nominaaljaotus

Õppesuunad

 • õpimängu disainer

 • õpimängu pedagoog

 • õpimängu arendaja

Olulised erialaained

Mängu elementide kavandamine

Mängu sisemise loogika disain

Mänguteooria ja -disaini alused

Õpimängude uurimine ja arendamine

Õppemängu disain

Vastuvõtt

 

 • bakalaureusekraad, rakenduskõrgharidus või vastav kvalifikatsioon;
 • motivatsioonikiri inglise keeles;
 • ingliskeelne CV;
 • ingliskeelne portfoolio (soovituslik);
 • inglise keele oskus vähemalt kesktasemel (B2);
 • intervjuu vastuvõtukomisjoniga – toimub inglise keeles.

Oma taustast selgema ülevaate andmiseks palume kandidaatidel koostada elektroonilise esitlusportfoolio oma varasematest mängu disainimisega otseselt või kaudselt seotud tulemustest.

Portfoolios võiks olla viited varem loodud mängudele, mängude videosalvestisi, graafilise disaini või fotode näiteid, viiteid kandidaadi poolt loodud tekstidele, helidele või muudele objektidele ning sündmustele mida kandidaat enese esitlemiseks oluliseks peab.

Portfoolio ei ole kohustuslik, vaid soovituslik. Soovitav formaat on veebipõhine portfoolio, mida on lihtne edastada ja vaadata, kuid ka muud formaadid(näiteks PDF, video jne) on teretulnud. Portfoolio veebilingina või pdf-failina palume saata e-posti aadressil dlg@tlu.ee.

Vastuvõtulävend digitaalsete õpimängude erialal on 70 palli.

Vastuvõtueksami tulemus koosneb motivatsioonikirja ja CV hinnangust (50% lõpptulemusest) ning vestlusest (50% lõpptulemusest).

Kuhu edasi?

Eriala läbinud on võimelised töötama mängudisainerite, veebidisainerite, interaktsioonidisainerite ning pedagoogiliste disainerite ehk haridustehnoloogide ametikohtadel.

Meie tõsimängude nooremteadur Triinu Jesmin selgitas, mida ikkagi tähendab mängupõhine õpe ja kui palju õpetajad seda õppemeetodit kasutavad.

"Mängud tekitavad positiivseid emotsioone – siirast rõõmu, eduelamust, avastamisrõõmu, iseseisvust, mis omakorda vähendavad stressi," selgitas Jesmin. See on vaid üks aspekt, miks õpetajad kooli keskkonnas võiksid õpetamisel mänge kasutada.

Loe artiklit

Võta meiega ühendust!

Kristi Oikimus

õppenõustaja ja -spetsialist

asukohtNarva mnt 29, 10120 Tallinn, ruum A-431

Telefon(+372) 640 9384

Sarnased erialad

Inimese ja arvuti interaktsioon

Digitehnoloogiate instituut

Inimese-arvuti interaktsiooni õppekaval keskendutakse tehnoloogiale, mille abil on võimalik inimeste heaolu suurendada.

Magistriõpe
Inglise keel
Sessioonõpe
2000 (EL/EMP kodanikele)/ 3000 (mitte EL/EMP kodanikele)
Vaata eriala