virtuaalprillidega tütarlaps

Digitaalsed õpimängud

Õppekava peamiseks eesmärgiks on koolitada mängudisainereid, kes oskavad lõimida haridusvaldkonda, IKT-vahendeid ja kunstialaseid teadmisi.

Õppetase Magistriõpe

Õppe kestus 2 aastat

Õppekeel Inglise keel

Õppevorm Sessioonõpe

Maksumus semestris 1500€/semester

Viimasel kümnendil on personaalarvutite, tahvelarvutite ja nutitelefonide kasutamine ning levik maailmas väga kiiresti laienenud. Seoses sellega on kiirelt kasvanud eelkõige kommerts- ehk meelelahutusliku suunitlusega mängude arendamine ning müük. Mängude arendamisega tegelevate firmade käibed löövad järjest uusi rekordeid ning turuväärtused kasvavad jõudsalt, kuid järjest enam on puudu kvalifitseeritud tööjõust. Paraku on tahaplaanile jäänud haridusvaldkonna mängud ning napib ka professionaale, kes oskaksid hariduslikel eesmärkidel uusi õpimänge luua ning nende kasutamist õppetöös juurutada.

Miks tulla meile õppima?

Tallinna ülikooli unikaalsuseks on didaktika, haridustehnoloogia ja IKT-kompetentside olemasolu. Siiani on mängude loomist õpetatud eelkõige just rakenduskõrgkoolides ning domineerivaks suunaks on programmeerimine.

Meie eeliseks on ka haridusvaldkonna tundmine ning hariduslike eesmärkide täitmiseks vajalike teadmiste olemasolu. Arvestades, et Baltimaades ja Skandinaavias analoogsed õppekavad puuduvad on Tallinna ülikool innovaatilise suuna teenäitajana vastutusrikkas rollis.

Vaata, mis üldse on tõsimäng:

.

Keda ootame õppima?

Ootame õppima eelkõige tänaseid ja tulevasi õpetajaid, disainereid ning arendajaid, aga ka kõiki teisi, kes soovivad, et õppimine oleks põnev ja kaasahaarav ning lapsed koolis õnnelikumad.

Digitaalsete õpimängude õppekaval õppetööd alustades on suureks abiks varasem kogemus IT arendamise, graafilise disaini või pedagoogilise tegevuse valdkonnas. Teisalt ei ole varasem kogemus nendes valdkondades kohustuslik.

Õppima on oodatud kõik, kes on bakalaureuse taseme või sellega võrdsustatud õppe läbinud, on loomingulise natuuriga ning avatud uute asjade õppimisele ning loomisele.

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

 • Sessioonõpe, loengud algusega kell 16:00

 • Õppetöö toimub inglise keeles

 • Tasulised õppekohad, õppemaks 1500 EUR/semestris

 • Täiskoormusega õppivatel tudengitel on võimalus taotleda erialastipendiumit suuruses 160 eurot kuus

Õppekava

Õppekava peamiseks eesmärgiks on koolitada spetsialiste, kes oskavad lõimida tehnoloogiat, disaini ja pedagoogilisi aspekte, et luua kaasahaaravaid ja innovaatilisi õppimist toetavaid rakendusi.

Õppekava tuuma moodustavad kolm valdkonda:

 • mängundus

 • interaktsioonidisain

 • kognitiivne- ja arengupsühholoogia

Õppekava integreerib omavahel tehnilised, disainialased, pedagoogilised ja psühholoogilised teadmised, mis on vajalikud õppeotstarbeliste mängude tegemiseks. Õppetegevus on praktilise suunitlusega, sisaldades rohkesti rühmatöid ning projektipõhist õpet. Eriala läbinud on võimelised töötama mängudisainerite, veebidisainerite, interaktsioonidisainerite ning pedagoogiliste disainerite ehk haridustehnoloogide ametikohtadel.

Õppekavaga saad tutvuda siin.

Õppesuunad

 • õpimängu disainer

 • õpimängu pedagoog

Olulised erialaained

Transmeedia loojutustuse teooriad ja meetodid

Mängu elementide kavandamine

Mängu sisemise loogika disain

Mänguteooria ja -disaini alused

Õpimängude uurimine ja arendamine

Õppemängu disain

IKT-põhinevad õppemängud õpikeskkonna kujunemisel

Vastuvõtutingimused

 

 • bakalaureusekraad, rakenduskõrgharidus või neile vastav kvalifikatsioon;
 • motivatsioonikiri;
 • inglise keele oskus vähemalt kesktasemel (B2);
 • intervjuu vastuvõtukomisjoniga.

Vastuvõtueksamite ajakava leiad siit.

Oma taustast selgema ülevaate andmiseks palume kandidaatidel koostada elektroonilise esitlusportfoolio oma varasematest mängu disainimisega otseselt või kaudselt seotud tulemustest.

Portfoolios võiks olla viited varem loodud mängudele, mängude videosalvestisi, graafilise disaini või fotode näiteid, viiteid kandidaadi poolt loodud tekstidele, helidele või muudele objektidele ning sündmustele mida kandidaat enese esitlemiseks oluliseks peab.

Portfoolio ei ole kohustuslik, vaid soovituslik. Soovitav formaat on veebipõhine portfoolio, mida on lihtne edastada ja vaadata, kuid ka muud formaadid(näiteks PDF, video, ZIP, jne) on teretulnud. Portfoolio veebilingina või pdf-failina palume saata e-posti aadressil dlg@tlu.ee.

Vastuvõtulävend on 70 palli.

Sisseastumise ajakava leiad siit.

Kuhu edasi?

Õppekavasse on integreeritud pedagoogiline, loov ja tehniline teadmine. Õppekava on praktilise suunitlusega ning õppekava lõpetaja on võimeline töötama meeskondades, kus nad hakkavad tööle digitaalsete mängude ja muu õpivara loojatena, ettevõtjatena ning üldhariduskoolides pedagoogilise protsessi toetajatena ehk tänaste haridustehnoloogidena.

Kuulsaimad vilistlased

Tegemist on esimese omataolise täismahus magistriprogrammiga õpimängude alal, seega võimaldab see just Sinul kuuluda esimeste kuulsate vilistlaste hulka.

 

 

Võta meiega ühendust!

Kristi Oikimus

õppenõustaja ja -spetsialist

asukohtNarva mnt 29, 10120 Tallinn, ruum A-431

Telefon(+372) 640 9384

Sarnased erialad

Inimese ja arvuti interaktsioon

Digitehnoloogiate instituut

Inimese-arvuti interaktsiooni programm on multidistsiplinaarne õppekava, mis keskendub inimese heaolule suunatud tehnoloogiale.

Magistriõpe
Inglise keel
Sessioonõpe
1500€/semester
Vaata eriala