Tutvustus

Jaagup Kippari käis koolitee Tallinna 37. Keskkoolis. 5-aastase Bakalaureusekraadi kaitses Tallinna Ülikooli bakalaureuseõppes keskkonnakaitsjana, omandas põhierialana füüsika-, keemia-, bioloogia- ja geograafiaõpetaja kutse, lisaerialadeks informaatika ning muusika. Magistrikraadi kaitses samas informaatika didaktika alal 2002 ning töötab samas programmeerimisõppejõuna siiani.

Põhitööülesanded

Programmeerimiskursustel õpetamine - objektorienteeritud programmeerimine, andmebaasid, veebiprogrammeerimine, veebiraamistikud, andmeanalüüs keeltes R ja Python, digihumanitaaria kursused, robootika, asjade internet. Vastutav täitja TLÜlt tellitud programmeerimisprojektide juures. Juhendab seminari-, bakalaureuse- ja veidi ka magistritöid.

Uurimisvaldkonnad

Keeletehnoloogia